Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vänsterpartiet

  • 073-617 55 02 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 oktober 2022