Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Socialdemokraterna

  • 072 142 06 20 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Övrigt ledamot 2019-01-2022-10
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ordförande 2019-01-2022-10
Regionråd, Övrigt Regionråd 2019-01-2022-10
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-10
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ersättare 2019-06-2022-10
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020