Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Socialdemokraterna

  • 072 142 06 20 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
AER kommitté hälso- och sjukvård, Övrigt representant 2019-01-2022-12
Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg, Övrigt ordförande 2019-01-2022-12
Nätverket hälsa och demokrati, Övrigt representant 2019-01-2022-12
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ordförande 2019-01-2022-12
Regionråd, Övrigt Regionråd 2019-01-2022-12
Samrådsgrupp avseende universitetssjukvård, Region Uppsala län och Region Örebro län, Politisk organisation ledamot 2019-03-2022-12
Samverkansnämnd för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020