Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Moderata Samlingspartiet

  • 076 818 06 15 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Länsteatern Örebro AB, ombud, Bolag ersättare 2019-06-2022-10
Tåg i Bergslagen AB, styrelse, Bolag ledamot 2019-06-2022-10
Oslo-Stockholm 2.55 AB, Bolag ledamot 2019-06-2022-10
Mälardalstrafik AB, styrelse, Bolag ledamot 2019-06-2022-10
Samhällsbyggnadsnämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2019-01-2022-10
Länstrafiken Örebro AB, styrelse, Bolag 2:e vice ordförande 2019-06-2022-10
Länstrafiken Mälardalen AB, styrelse, Bolag ersättare 2019-06-2022-10
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning, Övrigt ledamot Kumla kommun 2019-01-2022-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020