Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Socialdemokraterna

Organisation
Uppdrag
Period
Jämställdhetsråd, Länsstyrelsens, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Viltförvaltningsdelegation, Länsstyrelsens, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ordförande 2018-10-2022-10
Regionfullmäktige, Politisk organisation vice ordförande 2018-10-2022-10
Kommuninvest Ekonomisk förening, ombud, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Stiftelsen Bergslagsgårdar, styrelse, Fonder och stiftelser ersättare 2019-01-2022-12

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020