Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Folkbibliotekens ökade relevans och breddat deltagande

Den regionala biblioteksverksamheten och folkbiblioteken samarbetar i projekt och processer för att öka folkbibliotekens relevans i sina lokalsamhällen.

Ansök om utvecklingsmedel - folkbibliotek

Eftersom folkbiblioteken ska vara tillgänliga för alla är en viktig del av både demokratiuppdraget och arbetet för mänskliga rättigheter att stärka folkbibliotekens relevans för alla kommuninvånare.

För att kunna inspirera till läslust, stärka litteraturens ställning och öka intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning och annan kulturell verksamhet behöver folkbibliotekens verksamhet upplevas som angelägen och intressant av sina målgrupper.

Det här jobbar vi med

Den regionala biblioteksverksamheten fungerar som ett resurscentrum för regional biblioteksutveckling med kommunernas folkbibliotek som primär målgrupp.

Den regionala biblioteksverksamheten erbjuder handledning, mentorskap och coaching. 

Folkbiblioteken får stöd till lokalt utvecklingsarbete genom projektmedel.

Ett arbetssätt för en ökad relevans är OF/BY/FOR ALL, som handlar om att involvera, bygga relationer och inkludera lokalsamhället i den egna verksamheten.

Den regionala biblioteksverksamheten ska

tillsammans med folkbiblioteken i länet verka för att dessa får en ökad relevans för sina kommuninnevånare. Basen för allmänhetens användning av, och deltagande i, folkbibliotekens tjänsteutbud ska bli bredare.

Indikatorer

  • Antalet meröppna folkbibliotek.
  • Antalet folkbibliotek som genomför organiserade dialoger om den egna verksamheten med invånarna.
  • En modell för att ta fram nyckeltal och statistik för folkbibliotek kopplat till mänskliga rättigheter är framtagen under planperioden.
  • Antalet användare av MTM:s tjänst Legimus i Örebro län.
  • Antalet HBTQ-diplomerade och/eller certifierade folkbiblioteksenheter.
  • Antalet folkbibliotek som inte tar ut avgifter för försenade utlånade medier och för fjärrlån.
  • Antal fortbildningstillfällen som syftar till att stärka folkbibliotekens roll som kulturarrangör.

Kontakter

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare: Bibliotek och Litteratur

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 januari 2021