Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Örebro Short Film Fest

Örebro Short Film Fest (ÖSFF) är vår regionala filmfest, tävling och visningsfönster för länets filmare. Det är här du ser framtidens stjärnregissörer redan idag.

Datum för 2023 års festival publiceras våren 2023.

Festivalen för länets alla filmare

ÖSFF är en öppen festival för alla länets filmare oavsett ålder. För regissörer mellan 16-26 år fungerar festivalen dessutom som en uttagningstävling till Novemberfestivalen (SM i ung film).

All slags film – bara den är kort

På ÖSFF välkomnar vi dokumentärfilm, konstfilm och fiktion i alla genrer. Vi visar dock inte reklam-, informations- eller beställningsfilm.

Längdgränsen för filmer på ÖSFF är 60 minuter.

Örebro Short Film Grand Award

Filmfestens stora pris, Örebro Short Film Grand Award, delas ut till årets bäste film oavsett visningsklass. Dessutom prisas de bästa filmerna inom sina respektive klasser.

Novemberfestivaluttagning

Filmare som kvalificeras till Novemberfestivalen vinner resestipendium för att delta under riksfinalen i Trollhättan. Riksfinalen i Trollhättan bjuder på film från hela landet, föreläsningar, workshops, studiebesök, möten, mingel och gala.

Arrangörer

Huvudarrangör av Örebro Short Film Fest är Region Örebro län/Film i Örebro län i samarbete med Örebro Filmförening.

Kontakter

Jerry Eriksson

Utvecklingsledare: Film (biograf och visning, filmproduktion)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2022