Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Anmälan till Örebro Short Film Fest (ÖSFF)

Datum för 2021 års Örebro Short Film Fest

16 augusti – Sista dag att anmäla film till årets festival
3 september – Festivalvisning och prisutdelning

Särskilda omständigheter 2021

Det är ännu inte bestämt om visningen kommer kunna genomföras på biograf  eller om den sker online. Det beslutet fattas senare under året.
Eventuell biografvisning är planerad till Bio Roxy i Örebro.
Onlinevisning kommer ske på en webbsida för inloggad publik.

Det här ska vara med i din anmälan

 • Regissörens kontaktuppgifter
 • Information om filmen och dess visningsklass
 • En kopia av filmen (högupplöst .mp4-fil)
 • Upp till fem stillbilder (jpg) varav minst en ska vara i liggande affischformat med filmens titel-grafik.

Vad händer sedan?

Kort efter sista anmälningsdatum får du ett meddelande om vilka filmer som är utvalda för visning. Om vi fattar beslut att genomföra visningen på biograf kommer utvalda filmer uppmanas att skicka in en visningskopia av filmen i bioformatet DCP. Du får mer information om detta samtidigt som beskedet om att din film är utvald.

Regler för Örebro Short Film Fest

 • Regissörens ålder vid tidpunkten för filmens färdigställande avgör visningsklass. Om filmen har flera regissörer är det åldern på den äldsta som räknas.
 • Detta är en regional filmfest och tävling för länets filmare. Det innebär att filmens regissörer och upphovspersoner ska ha en tydlig anknytning till Örebro län.
 • Filmen ska vara producerad under de senaste två kalenderåren. Det vill säga filmen ska ha färdigställts i år eller förra året. Äldre filmer än så får ej delta.
 • Filmen får vara max 60 minuter lång för att delta på ÖSFF.
  Notera att alla filmer konkurrerar om tid i programmet vilket gör att längre filmer kan få svårare att få plats.
 • För att vara med i uttagningen till Novemberfestivalen (gäller mellan- och tungviktsklassen) får filmen som längst vara 15 minuter.
 • Regissören ansvarar för innehållet i filmen. Detta innebär att regissören skall säkerställa att denne har rätt att använda samtlig musik, alla bilder och alla filmklipp i filmen och vid tveksamheter kunna visa hur detta säkerställts. Regelbrott leder till diskvalificering.

Kompletterande regler för Novemberfestivaluttagningen

 • Filmer i mellan- och tungviktsklassen (regissörer mellan 16-26 år) deltar automatiskt i uttagningen till Novemberfestivlen om filmerna är under 15 minuter långa.
 • Dessa filmer får INTE ha deltagit i Novemberfestivalen eller anmälts till någon regional uttagning till Novemberfestivalen i år eller tidigare år.
 • De filmer som kvalificeras vidare för visning på Novemberfestivalen kommer vi i efterhand begära in engelsktextade versioner på. Detta då Novemberfestivalen numera är en internationell festival med utländska gäster och besökare. Du behöver inte lämna in en textad version till ÖSFF i första anmälan.

Kontakter

Jerry Eriksson

Utvecklingsledare - film (biograf och visning, filmproduktion)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 maj 2021