Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Bokstart - föreläsningar för förskolor

Bokstart Örebro län erbjuder en språk- och läsfrämjande föreläsning för er som arbetar i förskolan. Föreläsningen är uppdelad i två delar. Det finns även en pdf att spara ned.

Ni som arbetar i förskolan har ett stort och viktigt uppdrag kring högläsning och litteratur genom det förstärkta uppdraget i Läroplanen för förskolan. Ni möter barnen varje dag och är på många sätt föräldrarnas förlängda arm till att ge barnen ett rikare språk.

Bokstart Örebro län hoppas att Anna Hällgrens föreläsningar ska ge er ännu mer inspiration och idéer för att fortsätta ert språk- och läsfrämjande arbete på förskolorna i Örebro län.

Till föreläsningen finns även en pdf med Annas presentation som är fri för er att ladda ned.

Läsningens magi - del 1

Anna Hällgrens föreläsning, del 1

Läsningens magi - del 2

Anna Hällgrens föreläsning, del 2

Om Bokstart Örebro län

Bokstart Örebro län vänder sig till familjer med barn i åldern 0 till 3 år. Syftet är att uppmuntra föräldrar och andra vuxna i barnets närhet att läsa, prata, sjunga, rimma och ramsa med sitt barn. Att tidigt väcka intresse för litteratur och högläsning i kombination med att prata, rimma och sjunga med sitt barn är viktigt när det kommer till barnets språkutveckling.

Ett rikt språk ger dessutom fördelar i bland annat dagliga sociala relationer, i skolan för studieresultaten men även för att kunna ta del i samhället och motverka utanförskap. Har du ett rikt språk har du också makt. Makt att påverka och delta i det samhälle du lever i.

Organisation

Bokstart Örebro län bygger på samverkan mellan Biblioteksutveckling Region Örebro län, Barnhälsovården, Logopedin på våra tre sjukhus i länet samt folkbiblioteken i Örebro läns 12 kommuner. Bokstart Örebro län når även familjecentralers öppna förskolor samt förskolorna genom kommunernas arbete med Bokstart eller liknande.

Finansiering

Bokstart Örebro län finansieras av samverkansparterna och Statens Kulturråd.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 november 2021