Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Coronaviruset och näringslivet i Örebro län

Pandemin är på många sätt annorlunda jämfört andra kriser eftersom den har fått konsekvenser för många oavsett yrke, bransch, ålder eller kön. Ur ett näringslivsperspektiv skiljer det också en hel del jämfört med andra kriser. Under våren genomförde vi tre olika analyser med lika många fokusområden; besöksnäring, små- och medelstora företag och industrin.

Konsekvenser av coronapandemin - det finns likheter men även stora skillnader

Krisen är på många sätt annorlunda jämfört andra kriser eftersom den har fått konsekvenser för många oavsett yrke, bransch, ålder eller kön. Ur ett näringslivsperspektiv skiljer det också en hel del jämfört med andra kriser.


Ekonomiska kriser leder vanligen till minskad efterfrågan och minskad aktivitet i ekonomin. Denna typ av stagnation möts vanligen med olika typer av stimulanser för att öka efterfrågan. Sänkning av Ökade statliga utgifter och räntesänkningar är historiskt vanliga insatser för att försöka uppnå en dämpning av krisen.


Coronoakrisen skiljer sig i det avseendet från en ”vanlig” ekonomisk kris. Ett virus styr skeendet och åtgärder som vidtagits för att minska spridningen har i sig minskat aktiviteten i ekonomin. Restriktioner har stängt ned delar av vårt samhälle och samhällen som vi på olika sätt interagerar med. Konsumtionen av varor och
tjänster har minskat eller helt strypts. Rörelsemönster har begränsats och efterfrågan har avtagit eller i vissa fall försvunnit nästan helt på varor och tjänster.


En liten, öppen och i hög grad exportberoende ekonomi likt Sveriges (och till viss del Örebros) blir särskilt sårbar. Permitteringar, varsel och konkurser även i annars väl fungerande företag har blivit konsekvenserna även om det finns stora variationer mellan olika branscher. I nuläget har staten ingen möjlighet att stimulera
ekonomin enligt den gängse logiken, varför andra typer av stödåtgärder blivit nödvändiga.


Länder som är viktiga handelspartners för oss har gradvis öppnat upp och rörligheten ökar, även om det sker i olika utsträckning och i olika takt. Den ekonomiska aktiviteten i de länder som är våra viktigaste exportmarknader förefaller delvis öka. Samtidigt har länder även upplevt bakslag som påverkat takten på öppnandet av samhällen. 


Örebro län har ett brett och mångfaldigt näringsliv. I många avseenden är vi ett industrilän med en bredd av industriföretag, men bredden av bolag mot andra branscher såsom bygg, handel och logistik ger en styrka i kristider. 

 

Kontakter

Kristina Eklöf

Områdeschef: Näringslivsutveckling

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2021