Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vad är handintensivt arbete och hur kan du minska riskerna med det?

Jobbar du eller dina medarbetare med handintensivt arbete? Här rätar vi ut några frågetecken om vad som räknas som handintensivt arbete och vad vi på Regionhälsan kan hjälpa dig med.

Vad är handintensivt arbete?

Handintensivt arbete är arbete där händerna arbetar under mer än halva arbetspasset med snabba ihållande rörelser i handleden i kombination med att kraft krävs för att utföra arbetet. Det innebär arbete där handen greppar föremål, till exempel ett redskap eller ett handverktyg. Det kan leda till belastningsskador som fortplantar sig upp från hand till arm, skuldra och/eller nacke. Exempel på arbeten som kan vara handintensivt är arbete inom kök, lokalvård, paketering, montering, labb, omvårdnadsarbete, med flera. Tangentbordsarbete med fingrar i rörelse och arbete då handleden hålls rak omfattas inte.

Arbetsmiljöverket har skärpt kraven

Arbetsmiljöverket har identifierat att handintensivt arbete är ett eftersatt område som inte riskbedöms och åtgärdas i tillräcklig stor omfattning. Därför har de skärpt reglerna enligt AFS 2012:2 Belastningsergonomi och AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet.

Hur kan du jobba för att minska riskerna?

För att få till ett systematiskt arbete kring detta är det bra att utgå från följande fyra steg: undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll.

Börja med att undersöka om det finns risker med ert handintensiva arbete. Finns det risker behöver du göra en riskbedömning utifrån:

  • om det sker snabba handledsrörelser i arbetet
  • hur mycket kraft som krävs för att utföra arbetet
  • hur ofta och hur länge arbetet pågår.

När du gjort din riskbedömning behöver åtgärder sättas in för att eliminera eller minimera de risker som upptäckts. Åtgärder som inte kan genomföras på en gång kan prioriteras i en handlingsplan. Det är viktigt att sen kontrollera och följa upp resultatet av åtgärderna, så du ser hur de har fungerat.  

PDSA-cykel

 

Vad kan Regionhälsan hjälpa dig med?

Vi kan med vår kunskap utbilda och informera dig som chef om hur du kan minska riskerna i arbetsmiljön vid handintensivt arbete. Till exempel erbjuder vi webbinarier där vi lär ut enklare screening för att identifiera handintensivt arbete. Du kan även ta kontakt med oss för mer information och stöd.

Finns det behov av en fördjupad ergonomisk riskbedömning kan vi hjälpa dig med detta samt föreslå åtgärder för en säkrare arbetsmiljö. Om riskerna för skada i hand, arm, skuldra och/eller nacke kvarstår trots åtgärder i arbetsmiljön kan vi också erbjuda medicinska kontroller för de anställda.

En medicinsk kontroll består av följande:

  • Klinisk undersökning som genomförs av ergonom/leg. fysioterapeut från Regionhälsan.
  • Bedömning om samband föreligger mellan besvär i nacke, axlar, arm och hand och aktuella arbetsförhållanden med handintensivt arbete.
  • Återrapportering av bedömning och medicinsk kontroll.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer? Vi erbjuder ett webbinarium om handintensivt arbete som även tar upp frågan om handvibrationer. I dagsläget finns inget datum inplanerat men om du är intresserad av att delta under ett sådant webbinarium är du välkommen att skicka in en intresseanmälan till oss. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 september 2022