Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Mindfulness kallas även för medveten närvaro och är ett verktyg för att hantera stress och förbättra vår personliga självkännedom. 

Mindfulness definieras ofta som förmågan att rikta uppmärksamheten på ett särskilt sätt, att med avsikt vara närvarande i nuet utan att värdera eller döma det vi uppmärksammar. Att träna sig i att vara mindful innebär med andra ord att öva sig i att leva i nuet, ögonblick för ögonblick.

 

Fem komponenter:

  1. Låg reaktivitet mot inre upplevelser
  2. Observera känslor, tankar, kroppsförnimmelser
  3. Agera medvetet i nuet
  4. Sätt ord på inre upplevelser och känslor
  5. Icke-dömande attityd till inre upplevelser

Mindfulness är att:

  • observera – tillåt dig att leva i nuet och var uppmärksam på dig själv
  • beskriva – se tankarna och känslorna som subjektiva reflektioner
  • inte döma – konstatera bara situationen
  • delta – delta i de skeenden som händer när de händer

Här finns fem övningar för att hjälpa dig komma igång. Övningarna består av ljudfiler som är mellan fem och 20 minuter långa. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2024