Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Möt Marianne, företagssköterska på Regionhälsan

Marianne arbetar som företagssköterska hos Regionhälsan. Hon har arbetat som företagssköterska i snart 24 år, ett jobb hon beskriver som roligt, komplext, utmanande och mycket utvecklande. Här berättar hon mer om sin vardag.

Stående porträtt av Marianne Boström från midja och upp i ett ljust rum med ett rund bord i bakgrunden

Marianne Boström, företagssköterska

Företagssköterskor är sjuksköterskor i grunden som specialiserat sig inom området arbetsmiljö och hälsa. Företagssköterskor är arbetsmiljökonsulter som jobbar för att främja hälsa, förebygga ohälsa och rehabilitera inom arbetslivet.

– Det är ett väldigt varierande arbete. En viktig del är att vara ett konsultativt stöd åt chefer i arbetsmiljöfrågor. Vid kontakt med Regionhälsan får chefen oftast en telefontid hos en av oss företagssköterskor för en inledande telefonkonsultation. Vad som händer därnäst beror på vilka behov av stöd som finns hos den som ringer.

– En vanlig efterföljande insats är att träffa arbetsgivare och medarbetare på ett inledande trepartsbesök för att identifiera problem och behov av stöd för att kunna ta ställning till lämplig insats. Det kan röra sig om ärenden på individnivå, exempelvis ökad arbetsbelastning eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Det kan också röra sig om mer strategiska ärenden som korttidsfrånvaro på gruppnivå. Utöver det hanterar vi insatser såsom medicinska kontroller i arbetslivet och vaccinationer samt frågor kopplade till skadligt bruk och beroende.

Komplext jobb med många dimensioner

Regionhälsan är företagshälsa åt Region Örebro län och åtta av länets kommuner. Det gör att det är många olika typer av verksamheter att stötta och många olika behov att ta hänsyn till.

– Det är viktigt att jag i min roll har en kännedom om den typ av arbetsplats som jag jobbar med eftersom behoven och möjligheterna ser väldigt olika ut beroende på om det rör sig om en vårdavdelning, en skola, ett kontor eller en annan typ av arbetsplats. För att jag ska vara ett effektivt stöd måste jag ha en förståelse för hur arbetsplatsen ser ut och vad den har för möjligheter och utmaningar.

Företagshälsan jobbar både med individer, grupper och organisationer med fokus på att få till en bra arbetsmiljö.

– Jag måste därför hela tiden arbeta utifrån att arbetsmiljön ska vara bra och fungerande på arbetsplatsen som helhet samtidigt som jag ser till behovet av stöd hos både chef och enskilda medarbetare. Det gör det till ett komplext och fyrdimensionellt jobb. Att jobba med så många olika perspektiv i åtanke gör det även till ett väldigt utvecklande arbete där jag lär nytt hela tiden.

Samarbeta med många

En viktig del av vardagen för Marianne är att samarbeta med alla olika professioner som finns på företagshälsan.

– Vi har många ärenden där olika kunskaper och perspektiv behövs. En av de mest intressanta delarna av min vardag är just att jag får samarbeta med så många olika professioner och få ta del av deras specialkunskaper, arbetssätt och på så sätt vidga min kunskap om vårt gemensamma arbetsfält.

Kvalitetsansvar och utbildning

Marianne har även rollen som kvalitetsansvarig för Regionhälsans medicinska rutiner och dokument.

– Som kvalitetsansvarig har jag ansvar för att samordna rutiner och utveckla rutinbeskrivningar för medicinsk verksamhet i samråd med medicinskt ledningsansvarig läkare. Jag får här en möjlighet att jobba med andra delar av verksamhetens arbete än vad jag gör som företagssköterska. Det ger en bra variation i arbetsuppdraget.

En annan spännande del av arbetet är att arbeta med utbildningar mot chefer, skyddsombud och medarbetare.

– Jag har varit med och hållit i flera olika utbildningar i Regionhälsans regi genom åren. Det är både ett roligt och viktigt uppdrag där jag får vara med och sprida kunskap inom arbetsmiljöområdet, ta del av deltagarnas erfarenheter och perspektiv samt skapa möjligheter för bättre och hälsosammare arbetsplatser.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 mars 2024