Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Var snäll mot dig själv och andra i orostider

Psykologerna Johanna Norén och Mats Ridderström från Regionhälsan ger oss råd om hur vi ska vara hållbara.

När vi trodde att pandemin började avta utbröt kriget i Ukraina och världen ställs återigen inför ett skeende av osäker art. Två omvälvande år med snabba förändringar har utmanat oss. Hur ska vi tänka och agera för att orka prestera och samtidigt må bra i det nya normala?

– Pandemin har inneburit ökad fysisk och psykisk belastning för många. Särskilt för de som stått i frontlinjen och mött covidpatienterna. Men oron för egen och andras hälsa, nya arbetssätt och snabba kast med ständigt ny information har påverkat oss alla som arbetar i Region Örebro län, på gruppnivå finns en trötthet i organisationen, säger Mats Ridderström, psykolog på Regionhälsan.

– Med tiden och den ökade kunskapen om viruset har vi också vant oss vid det nya normala, vi människor är mycket anpassningsbara, säger Johanna Norén, psykolog och kollega med Mats.

Skillnader och likheter mellan kriserna

Psykologerna skiljer ut pandemin från andra kriser. Viruset är svårare för människan att hantera eftersom det inte går att ta på vilket medför att det blir omöjligt att förutspå när skeendet är över till skillnad från till exempel en naturkatastrof. Ukrainakrisen skiljer sig från pandemin genom att den orsakats av den mänskliga faktorn vilket gör den mer obegriplig för oss. Men det finns också likheter mellan kriserna. I bägge fallen har vi en låg kontroll, vilket gör det svårt att förutse utgången och skapar en ökad grundoro hos människor. Media producerar en oändlig mängd information om både pandemin och Ukrainakrisen vilket gör att vi behöver vara extra källkritiska och ibland sätta oss själva på nyhetsdiet för att vi inte klarar att ta in mer information.

Positiva lärdomar av pandemin

– Pandemin kan på längre sikt leda till utveckling. Pandemin har exempelvis påskyndat det digitala språnget, vilket i vissa aspekter kan vara positivt. Kanske har vi också blivit mer fokuserade på vad som verkligen är viktigt vilket kan leda till andra typer av val. Vi har också insett att det går att ställa om när vi många tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål, vilket förhoppningsvis stärker oss inför liknande utmaningar i framtiden, säger Johanna Norén.
– Många som arbetat inom covidvården har vittnat om en ökad motivation och meningsfullhet mitt i allt det svåra, säger Mats Ridderström.

Regelbunden återhämtning en klok investering

I början av en kris är det lätt att adrenalinet rinner till och man får ett tunnelseende och sliter extra hårt, vilket kan resultera i att orken tar slut på längre sikt, eftersom man prioriterat ned sin återhämtning. En fälla som många chefer inom organisationen hamnade i under pandemin i sin iver att finnas till för andra, enligt Mats Ridderström.
– Mantrat var ”hålla i och hålla ut” men tänk om turbulensen aldrig tar slut? Vi har inte råd att vänta med att fylla på, återhämtning är färskvara. Den som är noga med sin återhämtning är också hållbar på sikt. Därför behöver vi alla hitta någon slags balans i livet som det ser ut idag, konstaterar Mats Ridderström.

Tips och råd för en ökad hållbarhet i orostider

För medarbetare

 • Prata med dina arbetskamrater om det som händer och sker, sätt ord på dina tankar och stötta varandra.
 • Håll i goda basrutiner för sömn, kost och motion.
 • Balansera upp tillvaron med fler återhämtande aktiviteter som du mår bra av – till exempel umgänge med vänner och naturupplevelser.
 • Ta mikropauser under arbetsdagen så att hjärnan får variation – ta en promenad eller fika med dina kollegor.
 • Begränsa ditt intag av nyheter, ta själv kommandot över när och hur mycket information som är bra för dig.
 • Skilj på det du kan påverka och inte.
 • Sänk kraven på dig själv och acceptera att du är och gör ”good enough”.

För chefer

 • Var ett föredöme och ta hand om dig själv för att orka stötta dina medarbetare.
 • Främja återhämtning på arbetsplatsen genom att prata om det som en viktig fråga.
 • Var synlig och tillgänglig för medarbetarna, du har en viktig roll att skapa lugn och trygghet i det uppdrag ni har att göra.
 • Var medveten om att alla reagerar olika och uttrycker oro på skilda sätt. Någon kanske är tröttare och svårt att koncentrera sig, en annan blir taggig och en tredje än mer fokuserad.
 • Bekräfta att det är normalt och mänskligt att känna oro och att det också hjälper oss att agera.
 • Vågar fråga: hur mår du? Ibland kan en medarbetare behöva extra anpassning eller stöd i någon form för att klara av sin vardag.
 • Håll i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Känner du att din oro besvärar dig i arbetet? Behöver du hjälp med att hitta strategier för att hantera stress och ökad anspänning? Prata med din chef som kan kontakta oss på Regionhälsan för stöd och hjälp.

 

Intervjun genomfördes av Annika Gellin, Regionservice, Region Örebro län. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2024