Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Arbetsmiljö vid flytt, ny- och ombyggnation

När det är dags att byta lokal eller för ny- och ombyggnationer är det många saker att tänka på och ta hänsyn till. Inte minst gällande arbetsmiljön för dina medarbetare. Det är viktigt att du som chef känner till de risker som finns när du fattar de många beslut som en flytt, ny- eller ombyggnation medför. Till din hjälp finns våra arbetsmiljökonsulter på Regionhälsan. De är specialister på arbetsmiljö och hjälper dig gärna med sin kunskap och expertis. Du kan även ta hjälp av skyddsombuden i din verksamhet som har rätt att medverka i hela förändringsprocessen.

Fastighet, Regionservice.

Riskbedöm tidigt

Inför en sådan här förändring är det viktigt att en riskbedömning sker redan på planeringsstadiet för att ta reda på vilka risker för dina medarbetares hälsa förändringen kan medföra och även vidta åtgärder för att minska dessa. Den stora skillnaden mellan en riskbedömning i den dagliga verksamheten och en riskbedömning inför en förändring, är att det inte alltid finns en faktisk arbetsplats eller situation att riskbedöma. Det kan göra det svårare att upptäcka risker.

Vad kan då dessa risker handla om? Det kan handla om lokalens akustik och om den är lämplig utifrån de ljudnivåer som finns i er verksamhet. Om arbetsplatsens utformning för att tillgodose det utrymme som er verksamhet kräver. Det kan också handla om design/arkitektur där glaspartier, fönster och ljusförhållanden är mer eller mindre lämpliga utifrån verksamheter med exempelvis bildskärmsarbete. Genom att genomföra en riskbedömning redan innan ni satt i gång med att flytta eller bygga kan ni eliminera potentiella hälsorisker på en gång. Det är både tids- och kostnadseffektivt då ni kan göra rätt från början och slippa göra ytterligare korrigeringar och ombyggnationer som kan fördröja flytten, eller leda till att dina medarbetare jobbar i en ohälsosam arbetsmiljö.

Ta hjälp och förebygg problem

Regionhälsans arbetsmiljökonsulter med kunskap om ljud, ljus och påverkan av arbetsplatsens utformning är gärna ett bollplank redan i planeringsstadiet inför en förändring. Så dra dig inte för att kontakta oss runt flytt, ny- eller ombyggnation. Ohälsa och besvär kan förebyggas om vi samverkar tidigt.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 februari 2024