Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ergonom delar med sig av sin kunskap om den fysiska arbetsmiljön

Vet du hur den fysiska arbetsmiljön kan undersökas på din arbetsplats? Har du tillräcklig kunskap om belastningsbesvär och hur dina medarbetare kan påverkas av brister i den fysiska arbetsmiljön?

Vår fysiska arbetsmiljö är väldigt viktig för att vi ska ha en välfungerande och hälsosam arbetsplats. Men det är inte helt självklart vad den omfattar och hur vi ska arbeta med den. Här berättar därför vår ergonom Anette Forss, som hjälpt till att ta fram utbildningen ”Fysisk arbetsmiljö”, om flera av de olika aspekterna som vår fysiska arbetsmiljö består av och varför det är viktigt att arbeta med dem.

Porträttbild av Anette Forss

Vad menar vi med fysisk arbetsmiljö?

När vi pratar om den fysiska arbetsmiljön är det många som tänker på de lokaler de arbetar i. Men den omfattar också den utrustning vi använder, oavsett om det är en bildskärm, en truck eller en potatisskalare, samt hur vi belastar våra kroppar. Med belastning menar jag inte bara tunga lyft utan även faktorer som ljud, buller och ljus vid arbetsplatsen eller olika hjälpmedel för manuell hantering av ting eller människor. Även kemiska hälsorisker och ventilation ingår i den fysiska arbetsmiljön.

Vad kan en dålig fysisk arbetsmiljö leda till?

En dålig fysisk arbetsmiljö kan få negativ påverkan på både individer och arbetsgivare då det bland annat kan leda till personligt lidande, tapp i produktivitet samt en ökad sjuknärvaro och -frånvaro. Idag är det så många som 15 % av arbetstagarna i Sverige som lider av fysiska belastningsbesvär i sådan form att det hämmar deras arbetsförmåga. Det är ett stort problem för drabbade individer och något som kostar mycket pengar för arbetsgivare.

Vilka vinster kan arbete med den fysiska arbetsmiljön leda till?

Genom att förbättra den fysiska arbetsmiljön minskar vi risken för fysiska besvär såsom ryggproblem, värk, hjärt- och kärlsjukdomar med mera. Det minskar även risken för ökade kostnader till följd av minskad produktion, sjukskrivningar, hög personalomsättning och liknande. Med andra ord är vinsterna många för den personliga hälsan och måendet för medarbetarna samt för produktiviteten och ekonomin för arbetsplatsen som helhet.

Beskriv kursen ”Fysisk arbetsmiljö” som du är med och håller i?

Under kursen ”Fysisk arbetsmiljö” går vi igenom hur man undersöker och riskbedömer den fysiska arbetsmiljön på ett strategiskt och systematiskt sätt. Dels generellt och dels mer specifikt som exempelvis bildskärmsarbetsplatser och arbetsplatser med tung manuell hantering såsom kök eller transport. Vi tar upp hur man kan riskbedöma personförflyttningar, ljudmiljö och synförhållanden. Vi tittar även på vad handintensivt arbete och handvibrationer är och hur man kan bedöma om det förekommer eller inte på arbetsplatsen.

Under kursen träffar du både arbetsmiljöingenjör och ergonom från Regionhälsan. Vi delar med oss av vår kunskap och du har möjlighet att ställa frågor om saker du funderar över kring den fysiska arbetsmiljön.

Varför ska man gå kursen?

Kursen ger tips och råd om hur du tar ett större grepp när det gäller att undersöka den fysiska arbetsmiljön med hjälp av olika riskbedömningsmetoder och checklistor. Du får hjälp med att ordna en bättre struktur på arbetet helt enkelt, så att du systematiskt kan applicera det du lärt dig i din arbetsvardag. Du får även en del exempel och förslag på åtgärder som du kan dra nytta av för att exempelvis förbättra ljudmiljön och synergonomin på arbetsplatsen.

Många av oss spenderar åtta timmar fem dagar i veckan med att arbeta. Vikten av att vi gör det i en miljö som inte skadar oss får inte underskattas. Därför är det viktigt att veta hur man ska gå tillväga för att skapa en bra arbetsmiljö. Att göra små punktinsatser när det gäller arbetsmiljön lönar sig sällan tillräckligt. För att åstadkomma en hälsosam arbetsmiljö behöver man istället jobba systematiskt och förebyggande. I slutändan är det så att en hälsosam arbetsplats är något som lönar sig i längden, för både arbetsgivare och arbetstagare.

Kurs: Fysisk arbetsmiljö

Den 11 april klockan 8.30-14.30, 2024.

Fördjupningskurs för chefer och skyddsombud gällande risk- och friskfaktorer i den fysiska arbetsmiljön. Kursen leds av ergonom/leg. fysioterapeut och arbetsmiljöingenjör från Regionhälsan.

Läs mer och anmäl dig här.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2023