Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ledare

Den senaste tiden har präglats av många stora och omvälvande händelser som berör oss på global, nationell och lokal nivå. Det är oroligheter på många ställen i världen både till följd av klimatförändringar och krig, samtidigt som vi står inför ett ekonomiskt läge som påverkar oss alla, yrkesmässigt och privat. Vi har också en teknisk utveckling som tuffar på i full fart där vi måste arbeta aktivt för att hänga med. Allt detta bidrar till en utmanande vardag.

Både negativa och positiva utmaningar kan bidra till att skapa en oro och osäkerhet på en arbetsplats. Som chef är det därför viktig att stå stadigt och erbjuda dina medarbetare den stabilitet de behöver. Genom att jobba med arbetsmiljön och ditt ledarskap kan du skapa ett bra arbetsklimat, för dig och dina medarbetare.

Viktigt för dig att tänka på är att en av de mest betydande insatser du som chef kan göra i tider av oro och osäkerhet är att hålla dina medarbetare informerade. Informera om läget, informera om beslut och insatser. Informera även om du inte har något att informera om. Att berätta att inget nytt har hänt kan ibland vara lika viktigt som att berätta om något som har hänt. Tänk också på att ditt ledarskap präglar och sätter tonen för arbetsplatsen. Värna om att du sätter ett exempel för öppenhet, respekt, förtroende och solidaritet. Det hjälper dina medarbetare att finna trygghet och därigenom att bättre kunna fokusera på sina uppgifter, så att verksamheten fungerar som den ska.

Det kan vara svårt att veta hur man som chef kan kommunicera och agera på bästa sätt för att skapa ett bra och hälsosamt arbetsklimat. Det är en av de saker du kan få stöd med från oss inom företagshälsovården. Vi kan ge dig de verktyg du behöver för att kunna främja och stärka en bra och hälsosam arbetsmiljö, för dig och dina medarbetare. I det här brevet har vi samlat information om några nyheter som berör arbetsmiljön samt att några av våra duktiga arbetsmiljökonsulter delar med sig av sin kunskap. Du kan också se vilka utbildningar och webbinarier du kan ta del av via oss för att ytterligare stärka dig i ditt arbetsmiljöarbete som chef.

Avslutningsvis vill jag tacka för ett bra samarbete!

Med vänlig hälsning
Malin Sandberg, områdeschef

Malin Sandberg 150x214.jpg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 oktober 2023