Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

I juni kom nya nordiska näringsrekommendationer (NNR 2023), bland annat rörande alkohol. Enligt de nya rekommendationerna så anges inte en rekommenderad maxgräns för dagligt intag av alkohol, istället rekommenderas vi att undvika alkohol. Livsmedelsverket ser därför över om ändringar behöver göras i de svenska kostråden.

Efter sommaren har även Socialstyrelsen uppdaterat gränsen för vad som ses som ett riskbruk av alkohol i sina riktlinjer för hälso- och sjukvårdspersonal. Som riskbruk räknas nu att dricka något av följande:

  • 10 standardglas eller mer per vecka
  • 4 standardglas eller mer per dryckestillfälle (så kallad intensivkonsumtion) en gång i månaden eller oftare.

1 standardglas innehåller 12 gram alkohol. Till skillnad från tidigare görs ingen skillnad för män och kvinnor utan gränserna gäller för både män och kvinnor. Dock behöver alltid en individuell bedömning göras från fall till fall.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2023