Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nya bestämmelser om dygnsvila

Den 1 oktober 2023 träder nya bestämmelser ikraft gällande arbetslagens 13§ om dygnsvila. Här kan du läsa om de senaste förändringarna gällande bestämmelserna om dygnsvila och hur det kan påverka dig och dina medarbetare. Dessa bestämmelser har införts för att skydda arbetsgivare och arbetstagare och säkerställa en hälsosam och hållbar arbetsmiljö.

Information för dig som jobbar inom Region Örebro län

Vad innebär de nya bestämmelserna om dygnsvila?

Enligt de nya reglerna måste arbetsgivare se till att deras anställda får tillräckligt med tid för återhämtning och vila mellan arbetspassen. Här är några viktiga punkter att känna till:

Minimikrav för dygnsvila: Arbetstagare har rätt till en sammanhängande dygnsvila på minst elva timmar under en 24-timmarsperiod. Detta för att de ska ha tillräckligt med tid att vila och återhämta sig mellan arbetspassen.
Undantag och flexibilitet: Det finns möjlighet för undantag för vissa yrkesgrupper eller situationer där det kan vara svårt att uppnå den obligatoriska dygnsvilan. Det är dock viktigt att se till att arbetstagare får tillräcklig möjlighet för vila för att deras hälsa inte ska riskeras.

Varför införs dessa bestämmelser?

De nya bestämmelserna införs då anpassningar behöver göras för att nå upp till de skyddsregler som finns om minsta dygnsvila i EU:s arbetstidsdirektiv. Detta görs efter att EU kommissionen uppmärksammat att det finns brister i Sveriges bestämmelser avseende just reglering om dygnsvila.

De nya bestämmelserna om dygnsvila har införts av flera anledningar. Här är några av de främsta skälen:

  1. Hälsa och välbefinnande: Genom att ge anställda tillräckligt med tid för återhämtning och vila kan ni som chefer främja deras fysiska och mentala hälsa. Det kan leda till minskad stress, bättre koncentration och högre produktivitet.
  2. Arbetsmiljö och säkerhet: Genom att säkerställa att arbetstagare får tillräckligt med vilotid minskar risken för trötthet och olyckor på arbetsplatsen. Det är viktigt att skapa en säker arbetsmiljö för både er personal och eventuella kunder eller användare.
  3. Lagstiftning och rättigheter: De nya bestämmelserna är en del av en övergripande lagstiftning som syftar till att skydda arbetstagares rättigheter och säkerställa en rättvis och balanserad arbetsmiljö. Som arbetsgivare är det viktigt att följa dessa bestämmelser för att undvika potentiella rättsliga konsekvenser.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2023