Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Ny riktlinje för synergonomi

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) har tagit fram en ny riktlinje för synergonomi. Synergonomi handlar om arbetsplatsens visuella miljö med bra belysning och synförhållanden.

Riktlinjen är främst tänkta som ett redskap för arbetsmiljöingenjörer men delar kan även användas av chefer med arbetsmiljöansvar, personer som arbetar med arbetsmiljö- eller personalfrågor och skyddsombud. Den består av en introduktion till ämnet, forskningsbaserad fakta, grundläggande synergonomiska begrepp samt mer praktisk information med vägledning och stöd för det praktiska arbetet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 december 2021