Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ta hand om ditt hjärta

För mycket stress kan leda till ett brustet hjärta. Så här i alla-hjärtans-dag-tider kan det därför vara bra att stanna upp och tänka på hjärtat och hur vi kan ta hand om det.

”Brustet hjärta”

”Brustet hjärta” eller takotsubo är en sjukdom som påminner om hjärtinfarkt och som oftast drabbar kvinnor. Den bakomliggande orsaken är dock annorlunda då takotsubo ofta verkar beror på långvarig och svår psykisk eller fysisk stress.

Stress på arbetsplatsen

Stress kan uppstå både i privatlivet och arbetslivet. Viktigt att tänka på är att privatliv och arbetsliv utgör två delar av en helhet som påverkar varandra. Stress på arbetsplatsen spiller ofta över i privatlivet och vice versa.

Stress på arbetsplatsen kan exempelvis bero på hög arbetsbelastning, arbetsuppgifter som man känner att man inte har tillräcklig kompetens för att utföra och otydlig styrning från ledningen.  Det kan också bero på en emotionellt osäker arbetsplats, exempelvis att man utsätts för mobbning eller kränkande särbehandling. Förutom brustet hjärta kan det också, bland annat, leda till besvär med sömnen och magen samt smärta och värk. Det är därför en bra idé att jobba förebyggande för att förhindra negativ stress på arbetsplatsen. På suntarbetsliv.se finns det en gruppaktivitet som heter Stressdialogen. Den kan användas för att får stöd i att prata om vad som orsakar stress på jobbet och hur ni kan förebygga ohälsa i arbetsgruppen.

Hur kan du få stöd från oss på Regionhälsan?

För att undvika både känslomässig och fysisk stress på arbetsplatsen är det viktigt att chefen har rätt redskap för att arbeta systematiskt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt hantera konflikter, kränkande särbehandling och svåra samtal. Vi erbjuder därför flera chefsutbildningar för att hjälpa chefer att få verktyg för att stötta sina medarbetare, främja en bättre psykosocial arbetsmiljö och förebygga ohälsa i arbetsgruppen.

Vi erbjuder även medicinsk yoga och stresshanteringskurser för individer där våra arbetsmiljökonsulter bedömer att det skulle hjälpa dem i deras rehabiliteringsprocess.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 februari 2024