Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vaccination för medarbetare mot vissa infektionssjukdomar

Regionhälsan erbjuder medarbetare inom vård och omsorg som utsätts för smittorisker på arbetsplatsen att vaccinera sig i förebyggande syfte mot vissa infektionssjukdomar.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att bedöma smittriskerna på arbetsplatsen och vid behov erbjuda och bekosta vaccination enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2018:4. Som stöd för er bedömning finns smittskyddsenhetens rekommendationer för vaccination av personal inom vård och omsorg.

För aktuella arbetsgrupper erbjuder Regionhälsan följande vaccinationer:

  • Difteri
  • Hepatit B
  • Mässling
  • Röda hund
  • Vattkoppor.

 

Boka tid för vaccination

Det är chefen som bokar tid för vaccination genom att kontakta Regionhälsan.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 31 mars 2023