Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Workshop: Hållbart distansarbete

Regionhälsan bjuder in till en digital workshop där du som chef får ta del av olika aspekter av distansarbete samt utbyta erfarenheter med andra chefer.

Målet med workshopen är att du ska få ökad kunskap om:

  • hur anställda påverkas av distansarbete, både fysiskt och psykiskt,
  • ditt ansvar som chef för arbetsmiljön vid distansarbete,
  • tips och konkreta verktyg för hur man skapar goda förutsättningar för att bibehålla arbetsglädje och hälsa när vi jobbar på distans.

Workshopen genomförs av psykolog/beteendevetare och fysioterapeut/ergonom. Vi varvar föreläsningsdelar med diskussioner i mindre grupper för att skapa delaktighet och utbyte mellan både deltagare och ledare.

Dag och tid

Då intresset varit väldigt stort för workshopen så erbjuder vi den vid tre tillfällen. Du anmäler dig till ett av dem. 

31 mars 2021 - FULLBOKAD

Tid: 08:30-10:00

Plats: Genomförs digitalt

12 april 2021 - FULLBOKAD

Tid: 08:30-10:00

Plats: Genomförs digitalt

13 april 2021- FULLBOKAD

Tid: 13:00-14:30

Plats: Genomförs digitalt

För att delta behöver du en dator, eventuellt ett headset samt att du behöver sitta på en avskild plats.

Anmälan

Du skickar din anmälan till helena.ounapuu@regionorebrolan.se. Glöm inte att ange vilken dag du vill delta på.

Sista anmälningsdag är den 1 april. Vi har ett begränsat antal platser på max
16 deltagare. För att workshopen ska kunna genomföras behöver vi vara minst åtta personer. 

Önskas enskilt utbildningstillfälle för en specifik verksamhet/förvaltning, ta kontakt med Regionhälsan på 019-6027700.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 april 2021