Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vad är en företagshälsa?

Som företagshälsa är vi på Regionhälsan en oberoende expertresurs som hjälper dig som arbetsgivare att se och fånga upp tidiga signaler på ohälsa samt förebygga och minska olika typer av risker i arbetsmiljön.

Vad arbetar vi med?

Vi stödjer och hjälper dig som arbetsgivare att förhindra ohälsa på arbetsplatsen och underlätta snabbare återgång i arbete när sjukdom och skador uppstår. Vi arbetar med att förebygga och undanröja hälsorisker genom att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Vi hjälper också till att identifiera vad som är bra och hur ni kan arbeta för att behålla det.

Hos oss kan du träffa följande professioner:

  • arbetsmiljöingenjör
  • beteendevetare/psykolog
  • ergonom/fysioterapeut 
  • företagsläkare
  • företagssköterska


Här kan du läsa inom vilka områden vi kan hjälpa dig samt vilka kurser och grupper vi erbjuder: 

Film om arbetsmiljöansvar och stöd från Regionhälsan

På Regionhälsan har vi tagit fram en film som på ett enkelt sätt beskriver ditt ansvar som chef över dina medarbetares arbetsmiljö. Vi förklarar även vår roll och hur du kan få stöd från oss på Regionhälsan.

Film: Chefens arbetsmiljlöansvar och stödet som finns att få från Regionhälsan

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 april 2023