Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla företagshälsovård till sina anställda regleras i arbetsmiljölgen. 

Arbetsmiljölagen 3 kap. 2c §:

Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå.

Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Lag (2010:1543).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 augusti 2020