Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Regionhälsan ingår i förvaltningen Företagshälsa och tolkförmedling som leds av en gemensam politisk nämnd för Region Örebro län och åtta av länets kommuner. Förvaltningen består av två verksamheter, Regionhälsan och Tolk- och översättarservice, som bidrar till att skapa förutsättningar för ett gott arbetsmiljöarbete samt till att underlätta kommunikation där gemensamt språk saknas.

Vi erbjuder våra resurser till nämndens medlemmar, Region Örebro län samt kommunerna: 

 • Hallsberg 
 • Kumla
 • Laxå
 • Lekeberg
 • Lindesberg
 • Ljusnarsberg
 • Nora
 • Örebro

Regionhälsan har ett ägarråd med representanter för samtliga delägare.

Ägarrådets syfte är att:

 • vara rådgivande till förvaltnings- och områdeschef i frågor som rör Regionhälsans verksamhet
 • ha kunskap inom området samt mandat och kompetens att agera som rådgivare
 • ge råd utifrån att den egna organisationen samäger en företagshälsa som förvaltas av Region Örebro län
 • vara en kontaktyta mellan förvaltningen och dess ägare
 • ansvara för att förmedla information tillbaka till den egna organisationen.

ISO 9001:2015
Regionhälsan är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 inklusive tilläggskraven för företalshälsor. 

Auktoriserad företagshälsa
Regionhälsan är auktoriserade av branschorganisationen Sveriges Företagshälsor. Det innebär att vi måste följa deras kvalitetskrav och etiska regler. 

svf aukt 2020 webb (003).png

Arbetsmiljölagen 3 kap. 2c §: Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå.

Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Lag (2010:1543).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2020