Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren arbetar med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en bra arbetsmiljö uppnås.

PDSA-cykel

Systematiskt arbetsmiljöarbete, eller SAM, ska vara en naturlig del i arbetsmiljöarbetet på varje arbetsplats. Det illustreras bäst som ett hjul då det är en kontinuerlig process där man: 

  • undersöker verksamheten, 
  • bedömer de risker som synliggjorts vid undersökningen,
  • åtgärdar riskerna och
  • kontrollerar att införda åtgärder har bidragit till en bättre arbetsmiljö.


När ni behöver hjälp i ert arbetsmiljöarbete, då kontaktar ni oss på Regionhälsan. 

I AFS 2001:1 står följande: 

12 § När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, skall arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 juni 2022