Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fysisk arbetsmiljö

Vet du hur den fysiska arbetsmiljön kan undersökas på din arbetsplats? Har du tillräcklig kunskap om belastningsbesvär och hur du kan identifiera riskfaktorer? Under den här kursen får du lära dig mer om fysisk arbetsmiljö så du kan uppnå en sundare arbetsmiljö.

Detta är en fördjupningskurs gällande risk- och friskfaktorer i den fysiska arbetsmiljön. Den leds av ergonom/leg. fysioterapeut och arbetsmiljöingenjör från Regionhälsan som har stor erfarenhet inom områdena. 

Under kursen fördjupar vi oss inom områdena:

  • belastningsergonomi

  • synergonomi

  • handintensivt arbete/handvibrationer

  • ljud/oljud

  • återhämtning.

Deltagande

Målgrupp

Första linjens chefer och skyddsombud som tidigare deltagit i arbetsmiljöutbildningen ”Den goda arbetsplatsen” eller liknande grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Kursdatum 2024

  • Den 11 april, klockan 8.30-14.30, 2024.
    Utbildningen hålls i Regionhälsans lokaler på Fredasgatan 27 A, Örebro

Anmälan

Via länken nedan kommer du till vår utbildningsportal där du kan anmäla dig till kursen. När du klickar på länken får du två val.

  • Du som jobbar inom Region Örebro län klickar på regionloggan till vänster.
  • Du som jobbar inom kommun klickar på bank-id-loggan till höger och loggar in med bank-id.

Fakta om arbetsrelaterade belastningsbesvär

Arbetsrelaterade belastningsbesvär är idag en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning och sjukfrånvaro i Europa. I Sverige upplever 15 % av arbetstagarna någon form av besvär som försämrar deras arbetsförmåga. Det minskar inte enbart individers livskvalité och arbetsförmåga, utan tär även på organisationers ekonomi.

Arbetsmiljöinsatser som är punktinsatser och har otydliga mål, är inte kostnadseffektiva och leder inte framåt. Insatser som riktar sig till organisationens behov och mål kommer dock vara både ekonomiskt lönsamma och utveckla organisationen. Det finns vetenskapliga studier som visar att arbetskapaciteten i en stor organisation sänks med mer än 30 % om det finns hälsoproblem hos de anställda eller arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 februari 2024