Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Effektiv kommunikation i organisationen (EKO)

Arbetar du som chef och vill stärka din förmåga att kommunicera med dina medarbetare?

Bekräftande och problemlösande kommunikation är viktiga verktyg i dialogen med medarbetare kring exempelvis smärta och stress. Kommunikationsverktygen är användbara i alla svåra samtal och kan minska risken för sjukskrivning på grund av arbetsrelaterad ohälsa.

Innehåll i kursen:

  • Kunskap om smärta och stress
  • Kunskap och övning i bekräftande kommunikation
  • Kunskap och övning i problemformulering och konstruktiv problemlösning
  • Dialog och erfarenhetsutbyte med andra chefer

Syfte och mål

Syfte: Minska risken för sjukskrivning på grund av arbetsrelaterad ohälsa.

Mål: Öka kunskapen kring smärta och stress samt färdigheter i kommunikation och problemlösning.

Deltagande

Målgrupp

Första linjens chefer med medarbetaransvar.

Kursdatum

Våren 2024

Omgång 1: 29 februari, 7 mars, 21 mars och 4 april

Klockan 9.00-12.00 varje tillfälle


Samtliga utbildningstillfällen genomförs i Regionhälsans lokaler på våning 2, Fredsgatan 27a, Örebro.

Anmälan

Kursen erbjuds i omgångar med fyra tillfällen á tre timmar. Max antal deltagare är 12.

Via länken nedan kommer du till vår utbildningsportal där du kan anmäla dig till kursen. När du klickar på länken får du två val.

  • Du som jobbar inom Region Örebro län klickar på regionloggan till vänster.
  • Du som jobbar inom kommun klickar på bank-id-loggan till höger och loggar in med bank-id.

MOT-projektet

Materialet för denna utbildning är framtaget i samarbete med Örebro universitet och har använts inom ramen för MOT-projektet (motverka sjukskrivning tidigt).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 februari 2024