Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Föreläsningar och webbinarier

På Regionhälsan erbjuder vi ett flertal olika föreläsningar, webbinarier och workshoppar. Vissa är återkommande medan andra är tillfälliga.

Person med bärbardator som genomför digitalt möte med flera personer

 

På den här sidan kan du läsa om de olika aktiviteter som erbjuds. Sidan uppdateras löpande med nya spännande föreläsningar, webbinarier och workshoppar.

Observera att det kan skilja sig vilka som kan anmäla sig till en aktivitet baserat på vad vi har för avtal med din arbetsgivare samt om aktiviteten riktar sig till en specifik målgrupp.

Visste du att den vanligaste godkända arbetssjukdomen är vibrationsskada i händer/armar? I det här webbinariet tittar vi på hur vi kan minska riskerna i arbetsmiljön vid handintensivt arbete och handvibrationer.

Vad har du som arbetsgivare för ansvar om dina arbetstagare har ett handintensivt arbete (HIA) eller exponeras för handvibrationer (HAV)? Under webbinariet förtydligar vi följande:

  • Vad är handintensivt arbete (HIA) och handvibrationer (HAV) och hur kan riskerna minimeras?
  • Hur gör man riskbedömningar av arbetsmiljön och vidtar åtgärder för att minska att skador uppkommer på grund av HAV och HIA?
  • Hur vet jag om jag som arbetsgivare är ålagd att anordna medicinska kontroller (AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet)?

Vi tipsar även om hur du skapar rutiner kring arbetet med vibrerande handverktyg och handintensivt arbete, samt berättar om medicinska kontroller och vilken hjälp du kan få från Regionhälsan.

Deltagande

Datum: 1 september 2021.

Anmälan senast: 25 augusti.

Tid: 08:30–10:30.

Plats: Digitalt, länk skickas ut några dagar innan webbinariet.

Målgrupp: Chefer och HR-personal som berörs av medicinska kontroller vid handintensivt arbete samt arbete med handvibrationer.

Anmälan: För att delta anmäler du dig till helena.ounapuu@regionorebrolan.se

Observera! Det är inte tillåtet att via ljud eller bild spela in Regionhälsans digitala föreläsningar och utbildningar.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 maj 2021