Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Hälsosam schemaläggning

Regionhälsan arbetar tillsammans med Arbets- och miljömedicin för att informera om skiftarbete, hälsosam schemaläggning och medicinska kontroller.

Som ett första steg har en kort informationsfilm om detta tagits fram. En utbildning håller också på att arbetas fram som kommer gå djupare in på de områden som tas upp i filmen för att ge dig en större förståelse om ämnena. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 december 2022