Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

För att få till en bra arbetsmiljö är alla som arbetar på en arbetsplats viktiga. På Regionhälsan har vi därför tagit fram kortare seminarier och föreläsningar som riktar sig till medarbetare. Syftet med seminarierna är att öka kunskapen om arbetsmiljön, vad som påverkar den och hur vi kan göra den bättre. Perfekt kompetensutveckling för en arbetsgrupp under en arbetsplatsträff eller planeringsdag.

Är du som chef intresserad av en av våra föreläsningar till din arbetsgrupp är du välkommen att kontakta oss på Regionhälsan. Du kan kontakta oss på telefon, 019-602 77 00, eller skicka din förfrågan till oss på mejl, regionhalsan@regionorebrolan.se.

Är du medarbetare och vill att vi kommer ut till din verksamhet? Kontakta din chef. 

 

Seminarier inom ergonomi

Belastning på arbetsplatsen kan påverka kroppen och dina möjligheter att röra på dig. När vi pratar om hälsofarlig belastning pratar vi ofta om hög, ensidigt upprepad, eller långvarig låg belastning utan tillräckliga avbrott för återhämtning eller rörelsevariation.

För att hjälpa din arbetsplats med belastningsergonomi har vi tagit fram den här föreläsningen där vi svarar på frågorna:

 • Vilka arbetsmoment kan innebära risk för att leda till belastningsskada eller -sjukdom?
 • Vilka är de tidiga tecknen på belastningsskada som du bör se upp med?
 • Vilka är grundprinciperna för manuell hantering, det vill säga förflyttning och lyft av olika föremål – allt från möbler till människor?

Under föreläsningen får ni kunskap om riskerna med belastning och hur ni kan jobba för att undvika dem.

Idag är vi många som arbetar stor del av vår arbetsdag framför en bildskärm, till exempel en dator. Det är vanligt med belastningsbesvär i exempelvis nacke, skuldror och armar vid den typen av arbete. Det ökar även risken för stress och synbesvär såsom ögontrötthet. 

Under den här föreläsningen tittar vi på hur ni kan göra för att får till en bra ergonomi vid bildskärmsarbete. Vi pratar om:

 • arbetsställningar
 • utrustning
 • bildskärmsinställningar
 • ljusförhållanden
 • vikten av variation och blickvila.

Föreläsningen ger er bra handfasta fakta och råd om hur ni kan jobba med att förbättra er ergonomi vid bildskärmsarbete och främja bra arbetsförhållanden. 

Vår ljudmiljö påverkar oss på olika sätt och ljudet behöver inte vara klassat som hörselskadligt buller för att vi ska bli besvärade av det. En störande ljudmiljö kan leda till stress, trötthet och koncentrationssvårigheter.

Under föreläsningen delar vi med oss av kunskaper om hörseln och hur vi kan undersöka vår ljudmiljö samt om den egena hörseln. Vi ger även förslag till enkla åtgärder som kan hjälpa er till en bättre arbetsmiljö.

Föreläsningen ger er kunskap om hur ni kan arbeta för att minska riskerna med ljud och oljud i er arbetsmiljö.

Komplettera gärna föreläsningen med ett avsnitt om ergonomi för rösten.

Många yrken är krävande för rösten, till exempel inom förskola, skola och kundservice. Vanliga symptom som bristande röstergonomi på arbetsplatsen kan leda till är exempelvis heshet, ansträngdhet och sveda och värk i halsen.

Under den här delen av föreläsningen tittar vi på: 

 • vad som påverkar rösten
 • vilka de tidiga varningstecknen är för att utveckla besvär
 • hur ni kan arbeta förebyggande för en bra röstergonomi.

Det här avsnittet ger er kunskap om hur ni gör för att skapa en skonsam arbetsmiljö för rösten.

Synen är det sinne som tar emot mest inflöde från omvärlden. Dålig belysning kan bland annat leda till huvudvärk, ögonbesvär och värk i kroppen. För en bra arbetsmiljö krävs därför bra ljusförhållanden.

Under den här föreläsningen pratar vi om ljusförhållanden och hur de påverkar oss. Vi tittar bland annat på: belysning, bildskärmar, dagsljus, bländning, reflexer, kontraster, ljusbehov, synstress och synhjälpmedel. 

Under den här föreläsningen får ni information och kunskap om synergonomi som ni kan använda er av för att skapa en bättre arbetsmiljö på er arbetsplats.

 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 september 2022