Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Den medicinska yogan är en mjuk och inkännande form av yoga. Våra program är utformade så att alla utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utöva dem. De består av medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation. 

Medicinsk yoga

Vår kurs i medicinsk yoga ges i rehabiliterande och förebyggande syfte. Regionhälsan beslutar om deltagande i kursen tillsammans med berörd medarbetare och dennes chef.

Alla Regionhälsans instruktörer i medicinsk yoga är utbildade och diplomerade via MediYoga Sverige. Under kursen lär du dig grundläggande färdigheter i medicinsk yoga att ha som redskap för att må bättre. Kursen utgår från flera pass som i forskning har visat goda resultat vid smärta och stressymptom. Vi utvärderar våra kurser fortlöpande och mätningar visar på ett positivt resultat där deltagarna mår bättre efter kursen. 

 

Vad är medicinsk yoga

Ordet ”yoga” kommer från sanskrit och betyder ”att förena”. Tanken är att man förenar kroppen och sinnet. Medicinsk yoga är en svenskutvecklad terapeutisk yogaform där uråldriga holistiska redskap knyts samman med den moderna västerländska medicinen. Det är ett helt filosofiskt system som syftar till att stötta vår egen läkning.

Deltagande

Vår kurs i medicinsk yoga ges i rehabiliterande och förebyggande syfte. Regionhälsan beslutar om deltagande i kursen tillsammans med berörd medarbetare och dennes chef. Du kan därför inte själv anmäla dig till denna kurs. 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2021