Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Arrangemangsstöd filmvisning

Arrangemangsstödet för visning är till för arrangörer och biografer som vill skapa ett visningsarrangemang, utöver ordinarie repertoar. Det kan till exempel vara ett mervärdesarrangemang i anslutning till en premiärvisning, eller en filmfestival.

Vem kan söka?

Juridiska personer, det vill säga organisationer, föreningar, företag eller kommuner kan söka stödet. Du får inte söka stödet i vinstsyfte.

När kan du söka?

Du kan ansöka under hela året. Sök i god tid då handläggningen kan ta upp till en månad (längre under perioden juni-augusti). Det går inte att söka retroaktivt, ansökan måste göras i förskott.

Grundläggande krav, villkor och uppföljning

Du hittar all information om stödet i riktlinjerna, läs dessa innan du skickar in ansökan.

Kontakter

Jerry Eriksson

Utvecklingsledare - film (biograf och visning, filmproduktion)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 december 2020