Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Arrangemangsstöd filmvisning

Arrangemangsstödet för visning är till för arrangörer och biografer som vill skapa ett visningsarrangemang, utöver ordinarie repertoar. Det kan till exempel vara ett mervärdesarrangemang i anslutning till en premiärvisning, eller en filmfestival.

Vem kan söka och hur mycket?

Organisationer, föreningar, företag och kommuner kan söka stödet, men inte i vinstsyfte. För sökande kommunal verksamhet krävs en egenfinansiering som är minst lika stor som stödbeloppet.

Högsta belopp som går att söka är 30 000 kronor för ett arrangemang. Praxis är högst 10 000 kronor för en enskild filmvisning. Högre stödbelopp är vikta för filmfestivaler, andra sammanhang med flera filmvisningar eller större kringarrangemang. 

När kan du söka?

Du kan ansöka under hela året. Sök i god tid då handläggningen kan ta upp till en månad (längre under perioden juni-augusti). Det går inte att söka retroaktivt, ansökan måste göras i förskott.

Grundläggande krav, villkor och uppföljning

Du hittar all information om stödet i riktlinjerna, läs dessa innan du skickar in ansökan.

Kontakter

Jerry Eriksson

Utvecklingsledare: Film (biograf och visning, filmproduktion)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2024