Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Dansproduktionsstipendium

Stipendiet för dansproduktion ska främja produktion av nya dansverk i Örebro län, och möjliggöra för danskonstnärer att utvecklas och verka i länet. Du som söker ska vara huvudsakligt ansvarig för den konstnärliga processen i produktionen.

Vem kan söka?

Privatpersoner över 18 år som är professionellt verksamma inom dansfältet kan söka dansproduktionsstipendiet. Den som söker ska vara huvudsakligt ansvarig för den konstnärliga processen i produktionen. Det högsta beloppet som du kan söka är 30 000 kronor.

När kan du söka?

Du kan söka tre gånger per år, senast: 15 februari, 15 maj och 15 september. Ansökningarna handläggs efter sista ansökningsdag. Handläggningen kan ta upp till en månad.

Grundläggande krav, villkor och uppföljning

Du hittar all information om stödet i riktlinjerna,  läs dessa innan du skickar in ansökan.

Kontakter

Johanna Ström

Utvecklingsledare: Dans

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 juni 2022