Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Dansproduktionsstöd

Stödet för dansproduktion ska främja produktion av nya dansverk i Örebro län, och möjliggöra för danskonstnärer att utvecklas och verka i länet. Du kan använda stödet för att till exempel bekosta löner och gage till de som medverkar i dansproduktionen eller till andra kostnader, exempelvis resor och förstudier.

Vem kan söka?

Privatpersoner kan söka dansproduktionsstöd, det handläggs då som stipendium. Juridiska personer (exempelvis en förening, enskild firma eller annan företagsform) kan också söka dansproduktionsstöd. Det högsta beloppet som du kan söka är 30 000 kronor.

När kan du söka?

Du kan söka tre gånger per år, senast: 15 februari, 15 maj och 15 september. Ansökningarna handläggs efter sista ansökningsdag. Handläggningen kan ta upp till en månad.

Grundläggande krav, villkor och uppföljning

Du hittar all information om stödet i riktlinjerna,  läs dessa innan du skickar in ansökan.

Kontakter

Johanna Ström

Utvecklingsledare - dans

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2021