Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Extra stöd för att stötta människor på flykt från krig

Föreningar, folkbildningen, kommuner, kulturinstitutioner, företag och andra organisationer som genomför aktiviteter i Örebro län kan söka upp till 30 000 kronor. Aktiviteterna ska rikta sig till människor på flykt från krig. Prioriterade grupper är barn och unga, professionella konstnärer och äldre personer.

Målet är att skapa kulturella och konstnärliga aktiviteter i hela Örebro län för, av och tillsammans med människor på flykt på grund av krig. Speciellt viktigt är aktiviteter riktade till barn och unga.

Vem kan söka?

Föreningar, folkbildningen, kommuner, kulturinstitutioner, företag och andra organisationer som genomför aktiviteter i Örebro län kan söka stödet.

Organisationsnummer krävs.

När kan vi söka?

Ett digitalt anökningsformulär publiceras inom kort på denna sida. Sista ansökningsdag är 31 maj 2022.

Endast ett projekt eller riktad insats per ansökan. En och samma organisation som har fler idéer på insatser behöver därför lämna in flera ansökningar, det vill säga en per idé/projekt/riktad insats.

Ansökan som inte är fullständig behandlas inte.

Vad kan vi söka för?

De primära målgrupperna för de planerade aktiviteterna är:

 • Barn och unga, ensamkommande så väl som med vuxen, på flykt från krig.
 • Professionella kulturaktörer på flykt från krig.
 • Äldre personer på flykt från krig.

Hur mycket kan vi söka?

Ansökningar upp till 30 000 kronor prioriteras. I mån av kvarvarande medel tas sedan ansökningar över 30 000 kronor i beaktande.

Region Örebro län strävar efter att medlen fördelas på

 • fler sökande organisationer för att på så sätt få bredd och djup i aktiviteterna.
 • flera ansökningar för att få spridning av och i aktiviteterna.

Det totala stödbeloppet är 500 000 kronor.

Grundläggande krav, prioriteringar och avgränsningar

 • Insatser och aktiviteter ska röra sig inom kultur och konstområdena.
 • Krav på medfinansiering finns ej.
 • Ansökan ska åtföljas av en handlingsplan.
 • Aktiviteten redovisas till Region Örebro län senast en månad efter att den genomförts.
 • Verksamheten ska påbörjas under 2022.

Stöd beviljas inte till

 • Inköp av inventarier
 • Marknadsföring och PR
 • Administration

Kontakter

Mattias Käll

Utvecklingsledare: Bild och form 50%

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 maj 2022