Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Filmproduktionsstipendium

Filmproduktionsstipendium är ett ekonomiskt stöd till din filmproduktion.

Vem kan söka?

Du som är aktiv filmare bosatt i länet eller filmare med stark filmkulturell koppling till länet kan söka stipendium till en egen filmproduktion.

Högsta stipendiebelopp är 25 000 kronor för en filmproduktion, inklusive distribution av filmen.
Söker du endast stöd för distribution av en redan färdig film är högsta stipendiebeloppet 5 000 kronor.

När kan du söka?

Du kan söka två gånger per år, senast: 15 mars och 15 september. Ansökningarna handläggs efter sista ansökningsdag. Handläggningen kan ta upp till en månad.

Grundläggande krav, villkor och uppföljning

Du hittar all information om stödet i riktlinjerna, läs dessa innan du skickar in ansökan.

Kontakter

Jerry Eriksson

Utvecklingsledare: Film (biograf och visning, filmproduktion)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2022