Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Filmproduktionsstöd- och stipendium

Filmproduktionsstöd- och stipendium är ekonomiska stöd till din filmproduktion.

Vem kan söka?

Du som är aktiv filmare bosatt i länet eller filmare med stark filmkulturell koppling till länet kan söka stöd till en filmproduktion.

Privatpersoner kan söka upp till 10 000 kronor som stipendium. Juridiska personer (produktionsbolag, föreningar med flera) kan söka upp till 25 000 kronor som filmproduktionsstöd.

När kan du söka?

Du kan söka tre gånger per år, senast: 15 februari, 15 maj och 15 september. Ansökningarna handläggs efter sista ansökningsdag. Handläggningen kan ta upp till en månad.

Grundläggande krav, villkor och uppföljning

Du hittar all information om stödet i riktlinjerna, läs dessa innan du skickar in ansökan.

Kontakter

Jerry Eriksson

Utvecklingsledare - film (biograf och visning, filmproduktion)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 december 2020