Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Främjandestöd bild och form

Du kan söka stöd för utveckling av egen konstproduktion, stöd i genomförande av konstutställning, arrangemang eller för egen utveckling. Använd stödet till workshops med professionella frilansande konstnärer eller för ersättning enligt MU-avtalet till konstnärer. Det högsta beloppet som går att söka är 15 000 kronor.

Vem kan söka?

Du som är professionell frilansande konstnär inom bild- och formområdet. Du kan söka både som privat aktör eller enskild individ.

Stödet kan också sökas av konstnärsgrupp, organisation och förening inom bild- och formområdet.

Det högsta beloppet som går att söka är 15 000 kronor.

När kan du söka?

Under 2023 kan du ansöka två gånger, senast: 15 mars och 15 september.
Ansökningsperioderna öppnar 15 februari och 15 augusti.

Ansökan skickas in via webbformulär. Ansökningarna handläggs efter sista ansökningsdag. Handläggningen kan ta upp till en månad.

Grundläggande krav, villkor och uppföljning

Du hittar all information om stödet i riktlinjerna, läs dessa innan du skickar in ansökan.

Kontakter

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare: Bild och form

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 februari 2023