Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Främjandestöd bild och form

Du kan söka stöd för utveckling av egen konstproduktion, stöd i genomförande av konstutställning, arrangemang eller för egen utveckling. Använd stödet till workshops med professionella frilansande konstnärer eller för ersättning enligt MU-avtalet till konstnärer. Det högsta beloppet som går att söka är 15 000 kronor.

Vem kan söka?

Du som är professionell frilansande konstnär inom bild- och formområdet. Du kan söka både som privat aktör eller enskild individ. Stödet kan också sökas av arrangörer, föreningar och organisationer inom bild- och formområdet.

Från och med 2024 är främjandestödet uppdelat på två olika kategorier utifrån vem som söker:

 • Ett ansökningsformulär för dig som konstnär och konsthantverkare och
 • ett annat ansökningsformulär för er som är arrangör, förening eller organisation.

Det högsta beloppet som går att söka är 15 000 kronor.

När kan du söka?

Under 2024 kan du ansöka vår och höst. Ansökningsperioderna är öppna:

 • 15 februari - 15 mars
 • 15 augusti - 15 september

Ansökan skickas in via webbformulär. Ansökningarna handläggs efter sista ansökningsdag. Handläggningen kan ta upp till en månad.

Grundläggande krav, villkor och uppföljning

Du hittar all information om stöden i riktlinjerna. Det är viktigt att du läser riktlinjerna innan du skickar in ansökan.

På grund av stort söktryck under tidigare ansökningsomgångar inför vi nu högre krav på fullständiga ansökningshandlingar. Från och med 2024 kommer följande ansökningar att avvisas utan att beredas:

 • Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag
 • Ansökningar som inte uppfyller de grundläggande kraven och/eller saknar bilagor som anges för stödformen
 • Ansökningar som inte anger sökt belopp
 • Ansökningar som skickas in via e-post

Komplettering av ansökningar efter sista ansökningsdatum medges ej.

Beviljade stöd

Våren 2024

Inför den första ansökningsomgången inkom det totalt 54 ansökningar och det ansökta beloppet uppgick till 734 042 kronor.

Från och med i år är främjandestödet uppdelat på två olika kategorier utifrån vem som söker: en kategori är konstnär och konsthantverkare och en kategori är arrangör, förening och organisation.

Ett urval har gjorts för att skapa en bred representation i förhållande till de inkomna ansökningarna, samt har hänsyn till våra prioriteringar tagits. I handläggningen har ansökningarna diskuterats i referensgruppssamtal med deltagande utvecklingsledare från flera kulturområden.

Konstnärer och konsthantverkare

Totalt inkom 46 ansökningar i kategorin för konstnärer och konsthantverkare och det ansökta beloppet uppgick till 626 892 kronor. Av de inkomna ansökningarna beviljas sex ansökningar till ett belopp på 85 960 kronor.

Följande ansökningar beviljas:

 • Antonia Kjellarsson beviljas 12 560 kronor för produktion av konstverk till utställning på Konstfrämjandet Bergslagen hösten 2024, samt dokumentation av utställningen.
 • Anya Blom beviljas 13 400 kronor för inköp av konstnärsmaterial för produktion av konstverk, frakt av konstverk, installation och resor.
 • Daina Liepina beviljas 15 000 kronor för inköp av konstnärsmaterial för produktion av konstverk till utställning på Galleri Örsta i januari 2025.
 • Jens Erlandsson, Skulpturjärnverket beviljas 15 000 kronor för restaurering av ett verk i form av en stor parkbänk och för frakt till och från utställningen i trädgården på Solliden, Öland.
 • Rio Drop beviljas 15 000 kronor för produktion av konstverk till utställning på Konstfrämjandet Bergslagen hösten 2024, samt dokumentation av utställningen.
 • Åsa Södergren beviljas 15 000 kronor till arbetstid för att lära sig och arbeta med stopmotion film.
Arrangör, förening och organisation

Totalt inkom åtta ansökningar i kategorin för arrangör, förening och organisation. Det ansökta beloppet här uppgick till 107 150 kronor. Av de inkomna ansökningarna beviljas två ansökningar till ett belopp på 30 000 kronor.

Följande ansökningar beviljas:

 • Konstbunkern beviljas 15 000 kronor för att arrangera bokcirkel med fokus på konstrelaterade texter för konstnärer i länet.
 • Konstfrämjandet Bergslagen beviljas 15 000 kronor till en förstudie för att skriva en ansökan om ett Creative Europe projekt med syfte att stödja ukrainska konstnärer och kulturliv.

Hösten 2023

Till den andra och sista ansökningsomgången 2023 inkom 56 ansökningar och det ansökta beloppet uppgick till totalt 750 383 kronor.

Av de inkomna ansökningarna beviljas nio ansökningar till ett belopp av 115 908 kronor.

Ett urval har gjorts för att skapa en bred representation och hänsyn har tagits till våra prioriteringar. I handläggningen har ansökningarna diskuterats i referensgruppssamtal med deltagande utvecklingsledare från flera kulturområden.

Följande nio ansökningar har beviljats:

 • Berenice Janice Hernandez beviljas 14 600 kronor för inköp av material för att fördjupa sig i metoden linoleumtryck.
 • Lisa Brunnegård beviljas 7 200 kronor för onlinekurs i kemin bakom växtfärgning på Maiwa School of Textiles, Kanada.
 • William Jernberg beviljas 9 000 kronor för materialkostnader inför produktion till kommande utställning på Avesta Konsthall.
 • Kristina Lindberg beviljas 15 000 kronor för arbetstid och inköp av material för att fördjupa sig i gjutning vid Vadstena konstgjuteri.
 • Maria Larsson beviljas 15 000 kronor för inköp av material för produktion av konstutställning under residens på The Peacock House Art Foundation, Fort Pierce, Florida, USA
 • Max Göran beviljas 15 000 kronor för produktion av fotografier till utställning på Cell Project Space, London, Storbritannien
 • Lauren Fueyo beviljas 15 000 kronor för arbetstid och inköp av konstnärsmaterial för utveckling av sitt måleri och att skapa en serie målningar.
 • Johan Ibrahim Adam beviljas 12 608 kronor för produktion av blåsta glasföremål och materialkostnader för måleri till en utställning i The Contemporary Garage i Örebro.
 • Ställbergs gruva beviljas 12 500 kronor till en förstudie för att skapa en platsspecifik skulpturpark med tio permanenta bild- och formkonstverk på gruvområdet.

Våren 2023

Till den första ansökningsomgången 2023 inkom 48 ansökningar som totalt ansökte om 683 494 kronor. Högsta belopp som går att söka är 15 000 kronor.

Ett urval har gjorts för att skapa en bred representation och hänsyn har tagits till våra prioriteringar.

I handläggningen har ansökningarna diskuterats i referensgruppssamtal med deltagande utvecklingsledare från flera kulturområden.

Följande nio ansökningar beviljas:

 • Ateljé Hjälmarstrand beviljas 12 000 kronor till utställningsersättning enligt MU-avtalet för två konstnärer (Daina Liepina och Josie Ahlström) som ställer ut på Ateljé Hjälmarstrand under hösten 2023.
 • Charlotte Ostritsch beviljas 13 130 kronor för researchfasen av ett nytt verk, Konstnärlig forskningsresa på svenska järnvägar.
 • Daniel Wiklund beviljas 15 000 kronor för arbetstid och material för att utveckla två aspekter av sitt måleri.
 • Konstbunkern beviljas 15 000 kronor för att erbjuda konstnären Berenice Hernández sommarateljéplats i galleriet juni-augusti, utställning i Paviljong Lux, samt utställning eller öppen ateljé i galleriet.
 • Myroslava Usenko beviljas 15 000 kronor för fördjupning inom skulptur och keramik.
 • Nova Göthlin beviljas medel 4 000 kronor för hyra av två projektorer för att visa en videoinstallation under Ljusstråk 2-3 september.
 • Tina Häggström beviljas 15 000 kronor för material och arbetstid för att genomföra glasyrprover och formbyggande till samarbete med glaskonstnär inför kommande utställningar.
 • Tania Valdemarsson beviljas 15 000 kronor till fotoutställning om kvinnor som genomgått en mastektomi.
 • Vidar Ericsson beviljas 10 000 kronor för att delta i utställningsturné i Norge.

Kontakter

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare: Bild och form

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 april 2024