Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Främjandestöd bild och form

Du kan söka stöd för utveckling av egen konstproduktion, stöd i genomförande av konstutställning, arrangemang eller för egen utveckling. Använd stödet till workshops med professionella frilansande konstnärer eller för ersättning enligt MU-avtalet till konstnärer. Det högsta beloppet som går att söka är 15 000 kronor.

Vem kan söka?

Du som är professionell frilansande konstnär inom bild- och formområdet. Du kan söka både som privat aktör eller enskild individ.

Stödet kan också sökas av konstnärsgrupp, organisation och förening inom bild- och formområdet.

Det högsta beloppet som går att söka är 15 000 kronor.

När kan du söka?

Under 2022 kan ansöka två gånger, senast: 15 februari och 15 september. Ansökningarna handläggs efter sista ansökningsdag. Handläggningen kan ta upp till en månad.

Grundläggande krav, villkor och uppföljning

Du hittar all information om stödet i riktlinjerna, läs dessa innan du skickar in ansökan.

Kontakter

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare: Bild och form

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2022