Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Främjandestöd dans

Främjandestöd dans är till för dig om vill utveckla dina kunskaper inom dans. Nu får du en chans att testa din idé. Det högsta beloppet som du kan söka är 10 000 kronor. Sök stödet för att exempelvis arrangera en workshop, ta del av fortbildning eller som resebidrag för att delta i ett dansarrangemang.

Vem kan söka?

Föreningar, kommuner eller privata aktörer kan söka stödet.

Söker du stödet som privatperson måste du vara över 18 år, då räknas stödet som ett stipendium.

Söker du stödet som privatperson och ska anlita en gästlärare? Då måste den personen ha ett eget företag och kunna skicka en faktura till dig. Annars måste ansökan göras genom en förening som betalar ut gästlärarens lön.

När kan du söka?

Under 2023 kan du ansöka två gånger, senast: 15 mars och 15 september.
Ansökningsperioderna öppnar 15 februari och 15 augusti.

Ansökningarna börjar handläggas efter sista ansökningsdag.

Räkna med en månads handläggningstid från sista ansökningsdag. Det går inte att söka retroaktivt. Ett urval bland ansökningarna görs varje omgång.

Kontakter

Mia Eklund

Utvecklingsledare: Dans

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 februari 2023