Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Främjandestöd teater

Du som är kulturaktör eller arrangör inom professionell teaterverksamhet kan söka stöd för att utveckla och stärka din kompetens inom teaterområdet. Stödet kan till exempel sökas för workshops, fortbildning eller till resebidrag för att delta i en kompetenshöjande aktivitet. Det högsta beloppet som går att söka är 10 000 kronor.

Vem kan söka?

Arrangörsföreningar, kulturskapare och kulturaktörer inom professionell teaterverksamhet.

Det högsta beloppet som går att söka är 10 000 kronor.

När kan du söka?

Under 2022 kan du ansöka om stöd tre gånger per år: senast den 15 feb, 15 maj och/eller 15 sep. Ansökningarna handläggs efter sista ansökningsdag. Handläggningen kan ta upp till en månad.

Det går inte att söka retroaktivt, ansökan måste göras i förskott.

Grundläggande krav, villkor och uppföljning

Du hittar all information om stödet i riktlinjerna, läs dessa innan du skickar in ansökan.

Kontakter

Lena Backlund

Utvecklingsledare: Teater

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 juni 2022