Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Främjandestöd litteratur

Du som är blivande eller etablerad författare i Örebro län kan söka stöd för att utveckla ditt författarskap, till exempel genom sammanhängande skrivtid. Stödet kan också användas som bidrag till lektörsstöd, utgivning eller något annat som rör utveckling av litteraturen som konstform i Örebro län. Det högsta beloppet som går att söka är 25 000 kronor.

Vem kan söka?

Du som är etablerad eller blivande författare i Örebro län. Du kan endast söka ett av stipendierna i denna utlysning. Endast privatpersoner kan söka stöd.

Det högsta beloppet som går att söka är 25 000 kronor.

När kan du söka?

Under 2022 kan ansöka två gånger, senast: 15 februari och 15 september. Ansökningarna handläggs efter sista ansökningsdag. Handläggningen kan ta upp till en månad.

Grundläggande krav, villkor och uppföljning

Du hittar all information om stödet i riktlinjerna, läs dessa innan du skickar in ansökan.

Kontakter

Johanna Berglund

Utvecklingsledare: Litteratur

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 september 2022