Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Främjandestöd litteratur/litteraturstipendium

Från och med våren 2021 kan du som är blivande eller etablerad författare i Örebro län söka ett litteraturstipendium. Sök stipendiet för att utveckla ditt författarskap, till exempel genom sammanhängande skrivtid. Stipendiet kan också användas som bidrag till lektörsstöd, utgivning eller något annat som rör utveckling av litteraturen som konstform i Örebro län. Det högsta beloppet som går att söka är 30 000 kronor.

Vem kan söka?

Du som är etablerad eller blivande författare i Örebro län. Du kan endast söka ett av stipendierna i denna utlysning. Endast privatpersoner kan söka stipendiet.

Det högsta beloppet som går att söka är 30 000 kronor.

När kan du söka?

Ansökan är öppen mellan 4 maj - 31 maj 2021. Ansökningarna handläggs efter sista ansökningsdag. Handläggningen kan ta upp till en månad.

Grundläggande krav, villkor och uppföljning

Du hittar all information om stödet i riktlinjerna, läs dessa innan du skickar in ansökan.

Kontakter

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare - bibliotek och litteratur

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 maj 2021