Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Musikresidens vid Ställbergs gruva

Region Örebro län utlyser tillsammans med Ställbergs gruva två residens för länets professionella musiker och kompositörer. I pandemins spår vill vi ge professionella musikskapare en möjlighet till arbetsro och musikalisk utveckling. Residenset äger rum på plats vid Ställbergs gruva den 15-27 maj 2023.

Vem kan söka?

Du är yrkesverksam musiker eller kompositör, har anknytning till Örebro län och inte studerar mer än 50 procent kan söka. Du behöver inte ha ett eget företag, men du måste ha haft återkommande spel- eller kompositionsuppdrag under minst ett års tid.

Det går också att söka residens som grupp eller ensemble. Då måste minst hälften av de medverkande uppfylla kravet om att inte studera på 50 procent eller mer.

När kan du söka?

Ansökningsperioden är öppen 6 februari till 6 mars.

Efter att ansökan stängt går Ställbergs gruva och Region Örebro län gemensamt igenom inkomna ansökningar och fattar beslut om tilldelning av residens.

Besked om beslut kommer senast 31 mars.

Vad kan du söka för?

För att fördjupa, bredda, utveckla eller på annat sätt jobba vidare med din musik.

Vad ingår?

Residenset står för

  • Två tur- och returresor till Ställbergs gruva
  • Logi i eget rum på cykel- eller gångavstånd till gruvan
  • Egen kontorsplats och tillgång till studio, scen, kök, matsal, verkstad och teknisk utrustning, wifi, markyta och olika betongrum
  • Budget 20 000 kronor + moms (fritt att använda till arvode, inköp, material och så vidare).
  • Video- och bilddokumentation, budget 4 000 kronor + moms.

Budgeten på 20 000 kronor gäller per residens. Är ni en grupp som gemensamt vill söka så kan ni i formuläret fylla i att ni söker bägge residensen samtidigt. Får ni då som grupp residenset har ni alltså en budget på 40 000 kronor att förfoga över. Budgeten faktureras Ställbergs gruva.

För budget för video- och bilddokumentation gäller samma som ovan.

Vad förväntar vi oss av dig?

Residensperiod är 15-27 maj. Vi vill att du genomför residenset på plats minst en av de två veckorna.

Vi vill också att du medverkar den 27 maj på ett evenemang med fler deltagande aktörer och programpunkter. Hur din medverkan den 27 maj ska se ut kommer du överens med Ställbergs gruva om. Det kan exempelvis vara en konsert, en work in progress-presentation eller ett seminarium.

Grundläggande krav och bedömningsgrunder

Du hittar all information om grundläggande krav och urvalsgrunder i riktlinjerna, läs dessa innan du skickar in ansökan.

För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste du också bifoga en CV (max två sidor), en biografi (max en sida) och tre ljudspår som representerar dig/er som musiker/band/kompositör.

Ska stipendiet redovisas i efterhand?

Efter avslutat residens vill vi att du fyller i en kortare enkät om hur du upplevde residenset, så vi har möjlighet att genomföra än bättre residens i framtiden. Vi vill också ta del av videodokumentationen.

Allmän handling och publicering av namn

Genom att skicka in en ansökan till Region Örebro län blir ansökningsmaterialet till allmän handling.

Region Örebro län kan i samband med beviljat beslut komma att publicera sökandes namn, projektnamn, kort beskrivning av aktiviteten i bild eller text hämtad från ansökan samt beviljat belopp i pressmeddelanden och egna kommunikationskanaler. Genom att lämna in ansökan godkänner sökanden detta.

Om Ställbergs gruva

Värdplats och organisation för residenset är Ställbergs gruva, ett konstnärscentrum i Ljusnarsbergs kommun, norra Örebro län. Ställbergs gruva ägs och drivs av elva personer med bakgrund inom dans, musik, teater, snickeri, formgivning, litteratur, arkitektur, psykologi, journalistik och konst. Gruppen har varit verksam vid platsen sedan 2012. Marken och byggnaderna är kulturarbetarägda sedan 2015, då gruppens andra förening, Non Existent Resources, köpte fastigheten med tillhörande mark.

Föreningen bakom Ställbergs gruva bedriver konstnärlig, kulturell och social verksamhet vars utgångspunkt är gruvan med obegränsad omnejd. Rent konkret tar sig arbetet många uttryck. Det offentliga programmet består bland annat av vandringar, föredrag, konserter, berättarkvällar, utställningar, gemensamma måltider, dokumentärteater och festivaler.

Ställbergs gruva bedriver sedan 2013 ett nationellt och internationellt residensprogram för konstnärliga praktiker och teoretiker från skilda genrer. Varje år tar Ställbergs gruva emot mellan 20-30 personer och eller grupper. Praktiker inom till exempel komposition, dans, konst, psykologi, skrivande, ekologi och förvaltningspolitik har genom åren deltagit i residensprogrammen. Intentionen med residensen är att ge deltagarna tid att koncentrerat arbeta och reflektera kring sin praktik och arbete.

Ställbergs gruva vill vara en plats där de stora frågorna blir personliga – och det personliga del av de stora frågorna. En plats för lärandet, tvivlet och det levande. Kollektivt och individuellt. Existentiellt och politiskt.

Open call Musik- och kompositörsresidens vid Ställbergs gruva 2023 Ansök senast 6 mars!

Kontakter

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Musik

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 februari 2023