Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nordiskt utbyte för Kulturella kraftfält på landsbygden

Är du knuten till ett kulturellt kraftfält på landsbygden i Örebro eller Västmanlands län? Då kan du söka resestipendium för att delta i ett nordiskt kulturutbyte under hösten 2023. Genom projektet Kulturella kraftfält på landsbygden finns möjlighet att söka 20 000 kronor för att besöka en av fem utvalda kulturaktörer i Telemark.

Du som är knuten till något av de tio kulturella kraftfälten kan genom projektet Kulturella kraftfält på landsbygden delta i ett nordiskt kulturutbyte med kulturaktörer från norska Telemark under hösten 2023.

Att träffa andra som utvecklar platser på landsbygden genom sitt kulturskapande kan både ge inspiration och möjlighet till nya givande samarbeten. 

Kulturaktörerna från Telemark bygger till exempel upp utkikstorn där du spanar efter mytiska sjöormar, skapar nya mötesplatser för scenkonst på en järnvägsstation. De fyller tomma bakgårdar med kultur som en del i platsutvecklingen. De letar också efter konstens roll i energiomställningen samt etablerar konstresidens med utsikt över Norges mest avmålade fjäll.

Resestipendiet ska användas till resa, kost och logi som stipendiaten själv bokar.

Hur gör jag?

Läs mer nedan om tidsplanen och om de olika kulturaktörerna. Fyll sedan i ansökan.

Skicka in din ansökan senast den 25 augusti 2023.

Ansökningsformuläret hittar du här

Vem kan söka?

Enskilda personer som är knutna till eller verksamma i kulturlivet på Kulturella kraftfält i Örebro län och Västmanlands län. Antalet stipendier är begränsade. Sakkunniga tjänstepersoner på Region Örebro län och Region Västmanland kommer tillsammans med norska kollegor att välja ut vilka som får delta.

Vi lägger stor vikt vid:

  • Relevans för det egna kraftfältet
  • Relevans för kulturaktör i Telemark
  • Kulturell, konstnärlig kvalitet i sökande parts verksamhet

Tidsplan

Ansökningarna handläggs efter sista ansökningsdag (25 augusti 2023) och handläggningen kan ta upp till en månad. Utbytet ska genomföras under hösten 2023.

Aktörerna som du kan ansöka om att möta är

Thea Fjørtoft har en bakgrund inom scenkonst och film. Efter över 20 år som turnerande scenartist, nationellt och internationellt, flyttade hon tillsammans med Gordon Miles till Neslandsvatn, en liten by med cirka 600 invånare. Nu bygger de upp ett kulturhus i Neslandsvatn stasjon, en tågstation där tågen fortfarande stannar.

Mer om Thea Fjørtoft:

Neslandsvatn Stasjon (NVS) er en operativ stasjon på Sørtoget. Det vil si at toget stopper her midt mellom Stavanger og Oslo.

Etter at Bane NOR flyttet ut for fire år siden har Fjørtoft Kulturproduksjoner (FKP) flyttet inn og overtatt store deler av bygget, bygd en liten blackbox, små studio/kontor rom og tilrettelagt et røft godsrom til kulturarena hvor vi tar imot publikum. I tillegg har vi en liten hybel som kan tilbys som residens (dette har vi ikke satt ut i live pr dags dato).

Vi etterstreber å jobbe etter sirkulære prinsipp i at det vi tilbyr, kjøper eller utvikler skal ha flere funksjoner og utfylle en del i en sirkulær økonomi eller sosial verdikjede, samt å være en stedsutviklende faktor lokalt og regionalt.

FKP er Thea Fjørtoft og Gordon Miles, vi har bakgrunn fra scenekunst, street performance og film-miljøet, og begge vært utøvende innenfor hvert vårt felt. Etter over 20 år som turnerende scenekunstnere, nasjonalt og internasjonalt, flyttet vi til et småbruk på Neslandsvatn, i ei lite bygd med ca. 600 innbyggere.

NVS er et prosjekt som er under etablering, og hvor vi ønsker å utvikle stasjonen som en hub for kunstnerisk og kulturell utvikling i møte med publikum. Stasjonen er et slags mikrokulturhus i krysningsfeltet kunst/kultur, hvor vi jobber med høy kunstnerisk kvalitet samt å kunne bygge et lokalt så vel som regionalt publikum.

Vi søker samarbeid og utveksling med andre aktører som tilbyr residenser og utviklingsrom, som gjerne jobber i scenekunstfeltet og som har et aktivt forhold til det å bygge publikum. Vi ønsker å dele men også bli inspirert av andres erfaringer, kunnskap og visjoner. Et viktig fokus for oss er en helhetlig og sirkulær tanke om at aktiviteten som skapes skal ha en utvidet funksjon, fokus eller verdi utover det å eksistere i form av det faktiske tilbudet.

Ånond Versto gör skulpturer och annan konst samtidigt som han bygger upp Nutheim kunstcenter som finns mittemot Norges mest avmålade fjäll. Här finns en gästateljé, och en gemensam verkstad där Ånond vill utveckla residensverksamhet. Kunstcentet ligger också nära Nutheim Gjestgiveri, ett historiskt hotell som var centrum för en konstnärskoloni under mellankrigstiden.

Mer om Ånond Versto och Nutheim kunstcenter:

Nutheim kunstsenter oppsto i 2022 som eit samarbeid mellom kunstnaren Ånond Versto og Nutheim Gjestgiveri. Versto eig og driv eit stort atelier, bygd opp av morfaren Terje Grøstad. Grøstad var grafiker, målar, bokkunstnar og kyrkjekunstnar. Han er mest kjent for sine tresnitt. Atelieret har verkstader for grafisk kunst (tresnitt, litografi og radering/etsning), trearbeid og keramikk, samt fasilitetar/moglegheitar for skulpturarbeid, glassmosaikk (glassmåleri) og metallarbeid. Kunstsenteret tar imot gjestekunstnarar, arrangerer utstillingar, kurs, seminar og konsertar.

Atelieret ligg rett nedanfor Nutheim gjestgiveri, eit historisk hotell som er kjent som kunstnarhotellet i Telemark. Hotellet var senter for ein omfattande kunstnarkoloni i mellomkrigstida. "Telemarksmåleriet" har ein sentral posisjon i norsk kunsthistorie, og er ein naturorientert målarkunst som er tett knytt til mellomkrigstidas politiske spenningar. Bindingsnuten, fjellet som ligg rett bak Nutheim gjestgiveri, og som har gitt Nutheim sitt namn, seiest å vera Noregs mest måla fjell.

Nutheim kunstsenter er plassert tett på naturen i eit fantastisk landskap med artsrik kulturmark og vakre fjell og dalar. Kulturlandskapet har i dei seinare åra fått mykje merksemd, med sine sjeldne villblomar, sommarfuglar, villbier og edellauvskog. Området er og kjent for ein levande og omfangsrik folkekultur, rik på folkemusikk, myter og eventyr.

I ei utveksling er Nutheim kunstsenter spesielt interessert i å ta imot nokon som sjølve driv residency eller fellesverkstader. Ein ekstra bonus ville vore å knytte kontakt med nokon som har kompetanse innan grafikk, og spesielt litografi, då vi har manglande kompetanse innan denne teknikken.

Tone Telnes skapar med sitt arbete inom landskapsarkitektur nya upplevelser på befintliga platser. Genom att tillföra något nytt, ramar hon in, och lyfter fram det speciella på platsen samt bygger vidare på lokala traditioner. Till exempel har hon använt sig av sägner och myter när hon skapat ett utkikstorn.

Mer om Tone Telnes och Feste Landskap • Arkitektur:

Med 40 års erfaring arbeider Feste Landskap • Arkitektur med å ta vare på, utvikle og formgi omgivelsene våre.

Vi arbeider ofte med kulturbaserte stedsutviklingsprosjekter der landskapet, arkitekturen, folka og stedets egenart er utgangspunktet for det vi skal utforme. Prosjektene inneholder ofte samtidsbaserte kunst- og kulturproduksjoner, der innholdet bygger på lokal identitet og stedets fortellinger og utvikles inn mot formidling. Vi er opptatt av å ta folks opplevelser på alvor, og prosjektene utvikles i samspill med de som bor og driver virksomheter på stedet. Viktige fokusområder i prosjektutviklingen er faglig kvalitet, økologisk tilnærming, samfunnsutvikling, utvikling av attraksjon og opplevelsesøkonomi.

Vi bruker arbeidsmetoder som verksteder med studenter eller andre faggrupper, intervjuer, samtaler og møter med lokalbefolkning og myndigheter på stedet, analyser, arrangementer, utstillinger, teatervandringer; - for å synliggjøre idéer og gi folk opplevelser av eget sted og landskap på nye måter. Å få folk til å se stedet sitt med nye øyne, er ofte viktig for å løfte diskusjoner og få til utvikling og nyskaping.

Vi er opptatt av at prosjektene våre skal være nyskapende på ulike måter. Stedskarakteren legges til grunn i de tiltakene vi foreslår. Ved å legge noe nytt til slik at vi rammer inn eller løfter frem noe av det eksisterende, oppstår nye opplevelser av sted og landskap. Vi er opptatt av å rendyrke det stedegne og spesielle, finne de enkle, gode grepa, bygge på lokale tradisjoner og benytte lokale materialer og håndverkere/ utførende.

Vi har tidligere hatt nordisk samarbeid gjennom prosjektet «Vannvegens fortellinger» langs Telemarkskanalen. I en utveksling som det her kan være snakk om, vil det være en viktig motivasjon for oss å ha fokus på hvordan nordiske samarbeidsprosjekter kan utvikles.

Rjukan Solarpunk Academy finns i skärningspunkten mellan konst, vetenskap och samhällsutveckling genom samarbete mellan konstnärer och forskare inom energi och miljö. Tillsammans utforskar de vilken roll som konst kan spela i omställningen som vi står inför.

Mer om Rjukan Solarpunk Academy:

“Du vil finne oss i krysningspunktet mellom Kunst, Vitenskap og Samfunnsutvikling”

Rjukan Solarpunk Academy ble etablert i 2019 av kunstnerne Margrethe Kolstad Brekke og Martin Andersen, samt Siddharth Sareen, professor i energi og miljø ved universitetet i Stavanger.

«Solarpunk» er et Science Fiction-begrep som oppsto på en tumblr blogg i 2009, og som siden da har utviklet seg organisk og verden over gjennom kreative narrativer og estetikk knyttet til bestrebelsene som bærekraftig omstilling innebærer. Siden oppstarten har vi arbeidet med å kontekstualisere sci-fi-begrepet solarpunk i Rjukan by i Tinn kommune gjennom initiativer som en liten kunstskole for barn, kultur-kafé, besøksprogram for kunstnere og en agenda for å bygge robust infrastruktur for visuell kunst i øvre Telemark.

I år lanserer vi SOLARPUNK CAMPUS RJUKAN, vår første Solarpunk Kunst-festival, som vil fokusere på de store overgangene vi kollektivt står ovenfor. Vi vil utforske hva slags rolle kunsten kan spille i paradigmeskiftet, hvordan den kan utvide vår forståelse og fordype vår innsikt slik at vi kan komme i nødvendig likevekt med den rådende tidsånden og bedre navigere oss gjennom det nye landskapet.

Basert på sommerens erfaring med festival-piloten vil vi jobbe videre med konseptualisering for Artist in Residence, og har opprettet dialog med Kulturdirektoratets ansvarlige for Creative Europe. Det vil derfor være fint å knytte kontakter med aktører med relevante erfaringer fra svenske distrikter, både for å lære/utveksle, men også for å identifisere relevante partnere for Creative Europe-prosjekter.

www.rjukansolarpunkacademy.com
www.solarpunkcampus.org

Laurie Vestøl vitaliserar stadsdelar, tomma bakgårdar och historiska kvarter med genom sitt arbete som landskapsarkitekt, stadsplanerare och konstnär. Lauri har varit inblandad i många olika projekt, bland annat i kulturarvsorten Notodden där hon utvecklar en sorts akupunkturmetod för platsutveckling. Laurie Vestøl avslutar just nu en masterexamen i bildkonst vid Lesley University där marin konst och hållbar vattenförvaltning är centralt.

Mer om Laurie Vestøl:

Laurie Vestøl er landskapsarkitekt, byplanlegger og kunstner. Hun er en kulturell entreprenør som grunnla Urban Space Lab AS i 2019 for å engasjere interessenter og innbyggere i stedsspesifikke intervensjoner. Tomme bygninger og rom gjør norske byer til spøkelsesbyer. Kommunale planavdelinger ser nå etter strategier for å bruke eksisterende ressurser på nye måter, og regionale myndigheter utveksler erfaringer og kunnskap om verdien av mindre prosjekter med innbyggermedvirkning. Hvordan kan nabolag revitaliseres, og historiske kvartaler gjenbrukes?

Hvert byrom har en unik identitet, og hver region har dyktige kunstnere. Ved å gjennomføre tverrfaglige møter skapes det ideer for å utvikle byen, og bydeler blir involvert i implementeringen av kunst i det offentlige rom. Levende laboratorier hjelper til med å bryte ned et stort mål i håndterbare biter og legger grunnlaget for fremtidig suksess. Metoden vår tar for seg kunstneriske byutviklingsprosesser og tester nye ideer. Vi danner partnerskap og søker om finansiering. Våre samarbeidsprosjekter innen samfunns-, kultur- og utdanningssektorene viser hvordan ny inngang til byutvikling tuftet på lokale ressurser gir innovative løsninger. www.urbanspacelab.no

Laurie Vestøl var prosjektleder for Mosaikk i Skien, og i 2011 vant kommunen Statsbyggs Hederstegn – en nasjonal pris for kulturplanlegging. Boken «Mosaikk, en urban utviklingsstrategi», ble utgitt av Telemark fylkeskommune i 2018. Se www.urbanspacelab.no/mosaic

Firmaet avsluttet nylig EØS-prosjektet, Slovak-Norwegian Cultural Matching, i samarbeid med vår partner CIKE. Seks nettbaserte arrangementer ble holdt i 2022 for å utforske hvordan kultur, estetikk og kreativitet kan øke innbyggernes deltakelse. Prosjektleder Vestøl har en lidenskap for internasjonal utveksling.
www.urbanspacelab.no/culturalmatching

Sammen med kunstner Grete Rokstad planlegger, finansierer og gjennomfører Urban Space Lab AS et bredt spekter av prosjekter – fra urbant landbruk til strategisk byutvikling. I 2023 ble vi engasjert i midlertidige intervensjoner på Notodden, og utvikler nå byakupunktur som metode sammen med Universitetet i Sørøst-Norge og Notodden kommune. Energien i eksisterende bystruktur og aktører lokkes frem gjennom kartlegging og involverende prosesser. Grete Rokstad jobber med relasjonell kunst og prosessledelse med et stort hjerte for gjenbruk. Laurie Vestøl avslutter for tiden en mastergrad i visuell kunst ved Lesley University der marin kunst og bærekraftig vannforvaltning er sentralt. Kollegaene bor på Sandøya i Telemarks skjærgård. Forholdet til livet i sjøen er nært og utforskes. Småsamfunnet jobber for å opprettholde fast bosetting og en Montessoriskole. Foruten utekjøkken på skolen, blir badstue og en brygge nye attraksjoner. Stedet har en god energi, og allerede på ferga fra Brevik stiger roen i kropp og sjel.
www.urbanspacelab.no/sand

Kanskje du som kunstner er nysgjerrig på kreativ samskaping i bærekraftig stedsutvikling? Vi er interessert i en utveksling med deg/dere som har lyst til å drøfte mulighetene i naboskap, enten det er i en by eller et lite øysamfunn. Hvordan kan kulturelle mikroentrepriser overleve i et vekstsamfunn? Hvordan beholde gnisten? Vi har fokus på å bygge opp et residenstilbud på Sandøya og knytte det til mulighetsrom i pågående prosjekt der caretaking er verdigrunnlaget. Meningsfulle samtaler gir inspirasjon og sår gjerne frø – kanskje til internasjonalt samarbeid.

Norska fjället Rujkan

Vy från byn Rjukan

Man i konstnärsateljé med hög i tak och stora fönster

Ånond Versto, Nutheim kunstcenter

Utskikt över norska fjället Nutheim

Utsikt från Nutheim

Uppföljning

Uppföljning i form av en skriftlig rapport med ekonomisk redovisning ska lämnas in efter avslutat utbyte. Stipendiater kan även komma att tillfrågas om medverkan i konferens eller webbinarie.

Här gör du din redovisning

Offentlig handling

Genom att skicka in en ansökan till Region Örebro län blir ansökningsmaterialet offentlig handling. Regionen kan i samband med beviljat beslut komma att publicera sökandes namn, information om utbytet samt beviljat belopp i sina kommunikationskanaler. Genom att lämna in ansökan godkänner sökanden detta.

Kontakter

Mirja Mattsson

Utvecklingsledare: Kulturella kraftfält

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juli 2023