Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Stöd för kringarrangemang vid teaterföreställning

Du som är arrangör och vill göra en extra aktivitet med koppling till ordinarie professionell föreställning kan söka stöd för kringarrangemang som ger teaterföreställningen ett mervärde. Stödet kan också användas för att arrangera teater i nya miljöer. Högsta belopp som går att söka är 10 000 kronor.

Vem kan söka?

Juridiska personer, det vill säga organisationer eller föreningar med säte i Örebro län kan söka stödet. Stödet kan inte sökas av skolor, kommuner, företag eller liknande. Du får inte söka stödet i vinstsyfte.

När kan du söka?

Du kan ansöka om stöd löpande under hela året. Sök i god tid då handläggningen kan ta upp till en månad (längre under perioden juni-augusti). Det går inte att söka retroaktivt, ansökan måste göras i förskott.

Grundläggande krav, villkor och uppföljning

Du hittar all information om stödet i riktlinjerna, läs dessa innan du skickar in ansökan.

Kontakter

Lena Backlund

Utvecklingsledare: Teater

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 juni 2022