Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Stöd till nordiskt samarbete

I en global värld finns det samhällsutmaningar som lokala aktörer inte kan lösa på egen hand. Att stödja utbytet med andra nordiska länder är en viktig del i att främja och utveckla Region Örebro läns kulturliv.

För att uppmuntra till mer samarbete över gränserna utlyser vi nu fyra stöd till nordiskt samarbete á 40 000 kronor vardera.

De nordiska kultursamarbetena kan ske på olika sätt och på flera nivåer. Du kan söka stödet för att få möjlighet att bjuda in nordiska kulturutövare till länet eller själv besöka och arbeta i ett annat nordiskt land, det vill säga Danmark, Finland, Norge, Island, Grönland, Färöarna eller Åland. Stödet kan också användas till översättningar av litterära verk, konstutställningar, workshops med mera. Vi lägger stor vikt vid att projektet bidrar till att skapa ökad kunskap om nordisk samverkan.

Har du en bra idé om hur ett utbyte kan gå till? Sök senast den 25 augusti 2023.

Ansökningsformuläret hittar du här

Vem kan söka?

Enskilda personer, föreningar, företag och organisationer som har sin verksamhet i Örebro län. Varje stöd är på 40 000 kronor och en detaljerad plan för vad du ska använda pengarna till ska bifogas ansökan. Krav på medfinansiering finns ej.

Tidsplan

Ansökan är öppen fram till och med den 25 augusti 2023. Ansökningsformuläret hittar du här. Ansökningarna handläggs efter sista ansökningsdag och handläggningen kan ta upp till en månad. Verksamheten ska påbörjas under 2023 och avslutas senast under 2024.

Uppföljning?

Uppföljning i form av en skriftlig rapport med ekonomisk redovisning ska lämnas direkt efter avslutat projekt (blankett finns). Vid uppföljningen läggs stor vikt vid att projektet bidrar till att skapa ökad kunskap om nordisk samverkan.

Här gör du din redovisning

Offentlig handling

Genom att skicka in en ansökan till Region Örebro län blir ansökningsmaterialet offentlig handling. Regionen kan i samband med beviljat beslut komma att publicera sökandes namn, information om projektet samt beviljat belopp i sina kommunikationskanaler. Genom att lämna in ansökan godkänner sökanden detta.

Beviljade stöd

Följande fyra aktörer har beviljats varsitt stöd på 40 000 kronor:

 • Charlotte Ostritsch
  För att skapa ett Konstnärsresidens på Gustavsvik camping för fyra nordiska konstnärer och skapa ett samtal kring konst, fritid och rekreation
 • Johnson & Bergsmark AB
  För att skapa ett residens inom dans, konst och teater i samarbete med kulturhuset i Stavanger i Norge
 • Svenska stiftelsen Ung nordisk musik
  För att arrangera en festival för unga musiker från Norden och Baltikum i Örebro 2024
 • Örebro kommun
  För sitt arbete med Makerspace-verksamhet på Kulturkvarteret. Kommunen planerar att skapa en mässa, en så kallad Maker Faire, på Kulturkvarteret under 2024 och samtidigt bilda ett nordiskt nätverk inom området

Kontakter

Johanna Berglund

Utvecklingsledare: Litteratur

Mattias Käll

Utvecklingsledare: Bild och form 50%

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 oktober 2023