Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Stöd till studieförbund

Region Örebro län ger stöd studieförbund. Studieförbunden är en del av det civila samhället och fungerar som bildningscenter, kulturarenor och demokratiska möjliggörare.

När kan vi söka?

Ansökningsperioden är öppen 1 mars till 30 juni.

Ansökan om stöd till studieförbund ska göras i digitalt forumlär.

Om stödet

Stödet följer statens syften med stöd till folkbildningen, nämligen att:

  1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Studieförbunden i Örebro län bedriver sin verksamhet med anslag från bland annat Region Örebro län. Stödets storlek är beroende dels av studieförbundets totala volym och dels av storleken på den regionala verksamheten.

Stödet för nästkommande år bygger på verksamheten under föregående år. 

Stödåtgärder i coronakrisens spår till länets kulturliv och civilsamhälle

Coronapandemin slår hårt mot länets kulturaktörer och civilsamhälle. Därför fattade kulturnämnden den 14 maj 2020 beslut om att gå in med stödåtgärder genom omfördelning av 1 350 000 kronor och ändrade riktlinjer.

Läs om Region Örebro läns stödpaket till föreningar, organisationer och studieförbund som får föreningsbidrag (14 maj 2020).

Kontakter

Linda Adolphson

Utvecklingsledare - stöd och handläggning

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 mars 2021