Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Stöd till ideella föreningar och studieförbund med anledning av corona

Är ni en ideell förening eller studieförbund som genomför stödjande insatser och aktiviteter med anledning av corona? Är ni i behov av ekonomist stöd med anledningen av pandemin?

Region Örebro län tagit fram ytterligare ett stöd till ideella föreningar och studieförbund om totalt 290 000 kronor.

Ansökningsperiod

Ansökan var öppen till den 25 november 2020.

Vem kan söka?

Ideella föreningar och studieförbund i Örebro län kan söka.

Beslut

Handläggning genomförs av en referensgrupp bestående av utvecklingsledare från Område kultur och ideell sektor. Beslut fattas därefter av områdeschef Kultur och ideell sektor.

Uppföljning

Uppföljning av hur de fördelade medlen har använts genomförs tillsammans med aktuella aktörer. För kulturskapare såväl som föreningar och studieförbund föreslås uppföljningen ske i form av en kortfattad beskrivning av vad som skapats/genomförts.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 januari 2021