Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Stöd till kulturskapare i Örebro län

Är du professionellt verksam kulturskapare inom bild och form, dans, film, litteratur, musik, slöjd, eller teater i Örebro län?

Utifrån rådande situation med coronapandemin och dess svåra konsekvenser för kulturlivet har Region Örebro läns kulturnämnd avsatt 500 000 kronor för att ge ett antal kulturskapare möjlighet till ett särskilt stöd. Syftet är att skapa arbetstillfällen i en tid då många inom kultursektorn är drabbade ekonomiskt.

Vad händer med skapandet under tider av kris och social distansering? Hur påverkas de olika konstformernas berättelser och framföranden? Finns det nya vägar som kan ta form? Kan krisen föra med sig något nytt?

Vad innebär stödet?

Du får en möjlighet till konstnärligt arbete/research från och med att stödet beviljas till och med 31 december 2020. Du som tilldelas stödet kan förlägga arbetstiden när du själv vill under perioden. Det behöver inte skapas ett färdigt verk utan kan vara ”work-in-progress”.

Ersättning

Stödet utgör ett stipendium på 25 000 kronor vilket betalas ut i förskott och beräknas täcka två veckors arbete.

Ansökningsperiod

Ansökan var öppen 15 juni – 28 juni 2020. Uttagna kulturaktörer som tilldelats stöd meddelades senast 3 juli 2020.

Ansökan skickas in via webbformulär senast 28 juni 2020.

För vem är stödet?

Du som är professionell kulturskapare inom bild och form, dans, film, litteratur, teater, slöjd, och musik och bor och/eller är verksam i Örebro län kan söka stipendiet.

Kriterier och urval

Vi väger in hur den sökande drabbats ekonomiskt av coronapandemin, samt tar hänsyn till professionalitet genom utbildning och tidigare erfarenheter. Vi strävar efter en bred representation gällande kön, ålder, uttryck och geografisk spridning. Urvalet görs av en referensgrupp bestående av utvecklingsledare/konsulenter från kulturområdet i Örebro län.

Ansökan ska innehålla

CV och ett brev (max en A4-sida) där du berättar om ditt konstnärskap, varför du är intresserad av att medverka, och vad du vill göra. Vi önskar även dokumentation av max 3 tidigare arbeten/projekt som ger en bild av ditt konstnärskap. Det kan till exempel vara bilder, film- eller ljudlänkar.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 januari 2021