Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Stöd till regionalt finansierade kulturproducenter

Region Örebro län har beslutat att stödja regionalt finansierade kulturproducenter med anledning av coronapandemin. Kulturnämnden har därför avsatt 500 000 kronor.

Ansökningsperiod

Ansökningsperiod för medlen var 15 juni till 3 juli 2020 med beslut i juli. Beslut om stöd fattas av tjänstepersoner inom Kultur och ideell sektor via delegation och i samråd med kulturnämndens presidium.

Ansökan skickas in via webbformulär senast 3 juli 2020.

Akuella aktörer för att söka stödet

 • Alfred Nobels museum
 • ArkivCentrum
 • Frövifors pappersbruksmuseum
 • Loka Brunns kurortsmuseum
 • Länsmusiken i Örebro
 • Länsteatern i Örebro
 • Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg
 • Opera på Skäret
 • Skoindustrimuseet
 • Stadra Teater
 • Teater Martin Mutter
 • The Non Existent Center
 • Örebro läns museum

Prioriteringar vid fördelning av stöd

 • merkostnader på grund av nya arbetssätt i och med coronapandemin
 • intäktsbortfall som påverkar verksamheten tydligt negativt och en betydande inkomstkälla är egna inkomster så som entréavgifter, biljettförsäljning eller annan kulturverksamhet

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 januari 2021